AFFÄRSIDÉ

Cellink är ett bioteknikföretag. Företaget har utvecklat ett biobläck som kan blandas med levande celler för att utveckla funktionella mänskliga vävnader.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod:  CELLNK B
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 3.6 13.2
Rörelseresultat (MSEK) -0.3 -23
Årets resultat (MSEK) -0.9 15.5
Balansomslutning (MSEK) 8 69.2
Eget Kapital (MSEK) 2.3 60
Antal anställda 7 24

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 3 Sep 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK announces a new…

CELLINK is announcing the BIO X6, a six-printhead bioprinting platform that enables users to combine more materials, cells and tools than any other system on the market. The product is…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Sep 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK tillkännager en ny…

CELLINK introducerar BIO X6, en bioprintplattform med sex stycken printhuvuden som gör det möjligt för användare att kombinera mer material, celler och verktyg än de flesta system på marknaden. Produkten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: Kommuniké från den extra…

Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades av den extra bolagsstämman. Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag till stämman. Beslutet: Stämman beslutade om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: Communique from the…

The following is a summary of the decision made by the Extraordinary General Meeting ”EGM”. The EGM resolved on a new issue of shares in accordance with the Board’s proposal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK awarded patent for…

The invention leverages the Peltier effect, resulting in a compact standalone system that is smaller and more robust than systems that use conventional thermoregulation methods. Now, for research involving temperature-sensitive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK tilldelas patent fö…

Innovationen drar nytta av Peltier-effekten, vilket resulterar i ett kompakt fristående system som är mindre och mer robust än system som använder konventionella termoreguleringsmetoder. För forskning som involverar temperaturkänsliga biobläck,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: Notice of Extraordinary…

Registration Shareholders who wish to participate in the meeting must report their intention to participate and enter into the Euroclear Sweden AB for the active shareholder book no later than…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: Kallelse till extra bolagsst…

Anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels senast tisdagen den 20 augusti 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt anmäla sin avsikt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK has entered an…

About cytena cytena is a life science company focusing on single-cell technologies. cytena was founded in 2014 within the Institute for Microsystems Technology (IMTEK) at the University of Freiburg, and primarily…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Aug 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK har ingått ett…

Genom cytenas komplementära teknologi ser CELLINK stora synergier som kommer att stödja framtida tillväxt. cytena är det företag CELLINK tidigare meddelat att man signerade ett LOI med i samband med…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
13 Dec 2018 | Årsstämma 2018
14 Dec 2018 | Årligutdelning
10 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner