AFFÄRSIDÉ

Cellink är ett bioteknikföretag. Företaget har utvecklat ett biobläck som kan blandas med levande celler för att utveckla funktionella mänskliga vävnader.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod:  CELLNK B
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 3.6 13.2
Rörelseresultat (MSEK) -0.3 -23
Årets resultat (MSEK) -0.9 15.5
Balansomslutning (MSEK) 8 69.2
Eget Kapital (MSEK) 2.3 60
Antal anställda 7 24

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 19 Feb 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK has been granted a…

The patent protection from the Swedish Patent and Registration Office shows uniqueness and height of innovation. The patent includes a method that enables advanced calibration and printing of designs with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Feb 2019 | Cellink

Cellink AB: CELLINK beviljas patent för…

Patentskyddet från det svenska Patent och registreringsverket visar på unicitet och innovations höjd. Patentet omfattar en metod som möjliggör avancerad kalibrering och utskrift av konstruktioner med höga krav på precision…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2019 | Cellink

CELLINK launches new product to bring…

Live-cell imaging is a powerful tool for ensuring successful bioprinting, but most systems are large, costly and hard to use. ”One of the most important components of bioprinting is the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2019 | Cellink

CELLINK lanserar ny produkt inom…

”En av de viktigaste komponenterna för bioprinting är de mänskliga cellerna. När vi odlar våra celler inför bioprinting experimenten idag placerar vi dom i en inkubator, ett skåp som tillgodoser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Cellink

CELLINK med partner har beviljats…

Projektet kommer att löpa över 3 år med en total budget om 19,5 MSEK. Projektet är finansierat till 50% genom Eurostars. Konsortiet kommer att utveckla ett biofunktionaliserat kollagenbaserat bläck för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Cellink

CELLINK with partner has been granted…

The project will run for three years with a total budget of 19,5 MSEK. The project is financed to 50 percent through Eurostars. The consortium will develop a ready-to-use biofunctionalized…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Jan 2019 | Cellink

Interim financial report 1, September -…

CELLINK AB (”CELLINK” or ”Company”) publishes the quarterly report for the period September 2018 – November 2018. The report is available on the company’s website: http://cellink.com/investor-relations/ . This press release…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Jan 2019 | Cellink

Delårsrapport 1, september-november…

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden september 2018 – november 2018. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/?tab=Sv . I detta pressmeddelande presenteras ett sammandrag av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2018 | Cellink

Kommuniké från årsstämma den 13…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2017-09-01 – 2018-08-31. Stämman beslutade om att inte dela ut några vinstmedel och att balansera resultatet i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2018 | Cellink

Communication from the Annual General…

The following is a summary of the decisions taken by the Annual General Meeting for the financial year 2017-09-01 – 2018-08-31. The AGM resolved not to distribute any earnings and…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
13 Dec 2018 | Årsstämma 2018
14 Dec 2018 | Årligutdelning
10 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
24 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner