AFFÄRSIDÉ

C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CAG
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 244.4 268.3 285.1 340.8 390.7
Rrelseresultat (MSEK) 7.4 6.7 16 23.2 317
rets resultat (MSEK) 5.1 5.1 11.5 17 25.4
Balansomslutning (MSEK) 110.9 119.6 125.3 181.7 281.3
Eget Kapital (MSEK) 41.8 43.4 51.1 60.4 89.5
Antal anstllda 186 202 205 239 275

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 10 Jun 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar IT-…

I och med förvärvet integreras LC24 i C.A.Gs dotterbolag C.A.G Datastöd. Verksamheterna har både överlappande och kompletterande kunderbjudanden med en kundbas inom samma segment såsom Bank & Finans, investmentbolag och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G certifieras enligt…

C.A.G strävar kontinuerligt efter att genom digitalisering och effektivisering av sin egen och sina kunders verksamhet bidra till en positiv miljöpåverkan och ett hållbart arbetsliv.   Certifieringen genomfördes av DNV.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kommuniké från årsst…

Årsstämman beslutade, bland annat, följande. Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Disposition av bolagets resultat Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport,…

Förvärv inom BI & Analytics, stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 161,9 (142,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 14,0% (8,7), varav förvärvad tillväxt 11,7%…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Sverige kom etta i vä…

Med 22 deltagande lag från 30 länder så vann Blue Team 07 världens största cyberförsvarsövning. Detta under ledning av Lennart Engvall, C.A.G Engvall Security, i sin roll som reservofficer och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G slutför förvärv…

  Vid stängningen av affären, som värderas till maximalt 22 mkr på kassa- och skuldfri basis, utgick delbetalning om 4,5 mkr i C.A.G-aktier varvid 64 294 aktier emitteras. Efter slutförd nyemission…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Apr 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Årsredovisning 2020

  För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90   Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-4638300 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se)   Ovanstående informationen lämnades,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G förvärvar BI-…

Köpeskillingen kan maximalt uppgå till 22 mkr på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträde utgår 18 mkr varav 13,5 mkr kontant och 4,5 mkr i C.A.G-aktier. Baserat på rörelseresultat för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kallelse till årsstä…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2021, dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2021 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Inlösen av…

För ytterligare information, kontakta:              Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group ABAsa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-4638300, certifiedadviser[a]penser.se   Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
12 May 2020 | Årsstämma 2019
13 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Årligutdelning
12 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner