AFFÄRSIDÉ

C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CAG
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 244.4 268.3 285.1 340.8 390.7
Rrelseresultat (MSEK) 7.4 6.7 16 23.2 317
rets resultat (MSEK) 5.1 5.1 11.5 17 25.4
Balansomslutning (MSEK) 110.9 119.6 125.3 181.7 281.3
Eget Kapital (MSEK) 41.8 43.4 51.1 60.4 89.5
Antal anstllda 186 202 205 239 275

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 Jun 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG förvärvar Syntell

Syntell omsatte 2021 cirka 114 MSEK med ett rörelseresultat om 7,1 MSEK. Bolagets 70 medarbetare har djup kompetens inom verksamhetsutveckling, Systems Engineering (SE), kravhantering, verksamhets- & systemmodellering, konfigurationsledning samt Integrerat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG lanserar ny grafisk…

Den visuella identiteten rymmer ett nytt färg- och formspråk, en ny logotyp och en varm tonalitet. Identiteten förmedlar CAG:s framåtanda, tekniska spetskompetens och familjära gemenskap. Logotypen andas såväl tech och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kommuniké från årsst…

Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Disposition av bolagets resultat Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport,…

Fortsatt stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 190,5 (161,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 17,7%, varav organisk tillväxt 11,7% och förvärvad tillväxt 6,0% Justerad EBITA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Inbjudan till…

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-463 83 00 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se) Informationen lämnades, genom ovanståendes…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Årsredovisning 2021

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se),070-208 64 90 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser: Tel: 08-4638300 Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se) Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Kallelse till årsstä…

Aktieägarna i CAG Group AB, 556297-2504, kallas till årsstämma onsdag den 4 maj 2022. Med anledning av osäkerheten kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19) genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning) med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G utsett till…

– Förra året var vi stolta över att gå direkt in på listan första gången vi deltog i Great Place to Works undersökning. Då gick vi in på en fin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: C.A.G Bokslutskommunik…

Stark tillväxt och ökat resultat Fjärde kvartalet oktober – december i sammandrag           Intäkterna uppgick till 185,6 (143,5) MSEK, motsvarande en tillväxt om 29,4% varav förvärvad tillväxt 16,5% och organisk…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2022 | C.A.G Group

C.A.G Group AB: Inbjudan till…

Under eftermiddagen 24 februari kommer även ett inslag att publiceras på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play där Åsa Landén Ericsson presenterar kvartalsrapporten och svarar på frågor, se www.youtube.com. För…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022