AFFÄRSIDÉ

C.A.G är en familjär IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CAG
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 16 Jan 2023 | C.A.G Group

Penser Access: Fördjupar samarbetet med…

Partneravtalet omfattar hela CAG:s tjänsteutbud BAE Systems Hägglunds är sedan tidigare kund till CAG Syntell, vilka CAG förvärvade sommaren 2022. CAG Syntell har sålt tjänster inom Systems Engineering och med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG vinner ramavtal med…

Finansinspektionens upphandling genomfördes för att säkra myndighetens behov av kvalificerad kompetens inom IT-området på kort och lång sikt. Ramavtalet omfattar tre områden varav CAG lämnat anbud i och vunnit två…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG certifieras enligt sä…

Sedan tidigare är även dotterbolaget CAG Datastöd AB certifierade enligt ISO/IEC 27001 för leverans av tjänster inom drift och underhåll av IT-plattformar och affärskritiska system. ”För de kunder CAG har…

Läs hela nyheten
Analyser | 31 Oct 2022 | C.A.G Group

Penser Access: Korrigerat utskick: Tillv…

Tillväxt på alla plan CAG levererar ett starkt tredje kvartal, vilket normalt är det säsongsmässigt svagaste i och med semestrar. Trots säsongsmönstret redovisar CAG ett starkt kvartal med tillväxt inom…

Läs hela nyheten
Analyser | 31 Oct 2022 | C.A.G Group

Penser Access: Tillväxt på alla plan…

Tillväxt på alla plan CAG levererar ett starkt tredje kvartal, vilket normalt är det säsongsmässigt svagaste i och med semestrar. Trots säsongsmönstret redovisar CAG ett starkt kvartal med tillväxt inom…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG Delårsrapport,…

Hög tillväxt och stark resultatökning Kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 177,4 (134,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 32,4%, varav organisk tillväxt 11,8% och förvärvad tillväxt 20,6% Justerad EBITA ökade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: Inbjudan till presentation…

För ytterligare information, kontakta: Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Aug 2022 | C.A.G Group

Penser Access: Intervju med CAG Group -…

CAG Groups VD, Åsa Landén Ericsson, sammanfattar andra kvartalets utveckling och svarar på frågor. Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/8rfvuP3CUcM Detta är ett pressmeddelande från Erik…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Aug 2022 | C.A.G Group

Penser Access: Fortsatt god efterfrågan…

10% organisk tillväxt Intäkter i Q2’22 uppgick till 192,5 mkr (171,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om ca 12% y/y (ca 10% organisk och ca 2% förvärvad). Justerad…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Aug 2022 | C.A.G Group

CAG Group AB: CAG Delårsrapport,…

Förvärv, hög organisk tillväxt och stabilt resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 192,5 (171,5) MSEK, mot­svarande en tillväxt om 12,2%, varav organisk tillväxt 10,0% och förvärvad tillväxt 2,2%…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3