AFFÄRSIDÉ

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning.

Bransch: Material
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: BOTX
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

Verksamhet

BOTNIA EXPLORATION
Botnia Exploration är ett bolag som sedan år 2007 bedrivit prospekteringsverksamhet i erkänt mineralrika områden i framförallt Västerbotten. Genom ledningens och nyckelpersoners erfarenhet och sakkunskap selekteras de mest intressanta objekten ut för vidare undersökningar. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige.

Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning.

Affärsidé
Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning. Med mineralreserver menas de delar av Botnia Explorations fyndigheter som är ekonomiskt brytvärda. Genom prospektering kan dessa ökas till ett större tonnage malm inom Vindelgranseleområdet, d v s utöka mineralreserver.

Mål
Bolagets mål är att utifrån de godkända bearbetningskoncessionerna Fäbodtjärn och Vargbäcken genomföra en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och söka miljö tillstånd. Planerna är att i första hand utveckla Fäbodtjärn och inleda småskalig, kassaflödesgenererande gruvdrift. Denna fyndighet har i jämförelse med andra fyndigheter i Sverige mycket höga guldhalter och kommer därför att prioriteras av kassaflödesskäl. Gruvdriften planeras att genomföras genom underjordsbrytning. Därefter kan den andra fyndigheten i Vindelgranseleområdet, Vargbäcken tas i drift som ett komplement till Fäbodtjärn. Tillsammans kommer dessa fyndigheter att utgöra starten för nästa gruvområde i Sverige.

Strategi
Botnia Exploration är i grunden ett prospekteringsbolag som utvidgat målsättningen att även kunna bedriva småskalig gruvdrift för att maximera aktieägarvärdet. Botnia Exploration
ska utveckla och öka mineraltillgångarna inom Bolagets undersökningstillstånd för att över tiden kommersialisera dessa. Kommersialisering av fyndigheter kan ske antingen via egen produktion, genom samarbeten, eller genom försäljning av enskilda projekt. Projekt som inte uppfyller Bolagets minimikrav återlämnas till Bergsstaten.

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Apr 2018 | Årsstämma 2017
23 Apr 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
15 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner