AFFÄRSIDÉ

Atvexa är ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola. Atvexa ägs av entreprenörer som alla är eller har varit aktiva i bolaget.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: Atvexa B
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 596.9 696.5 854.9
Rörelseresultat (MSEK) 19.8 33.4 45.9
Årets resultat (MSEK) 14.5 24.9 34.8
Balansomslutning (MSEK) 180.8 231.8 260.7
Eget Kapital (MSEK) 97 121.8 137.7
Antal anställda 3 3 1331

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 28 Jun 2019 | Atvexa

Angelica Hedin lämnar Atvexa ABs…

”Vi är väldigt glada över att Angelica väljer att fullt ut arbeta för Atvexa. Angelica har lång erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete inom skolområdet, inklusive genomgången rektorsutbildning, samt stora kunskaper…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jun 2019 | Atvexa

Kallelse till extra bolagsstämma i juli…

Rätt att delta vid stämman Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena den 12 juli…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Apr 2019 | Atvexa

Atvexa AB: Delårsrapport 1 september…

Sammanfattning av det andra kvartalet 2018/2019 Intäkterna steg med 30,2 procent till 354,4 MSEK (272,3). Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 10 762 (8 832),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Feb 2019 | Atvexa

Riktad nyemission i Atvexa AB (publ) har…

Stockholm, 22 februari 2019 Tidigare kommunicerad nyemission riktad till institutionella investerare är nu registrerad hos Bolagsverket. Nyemissionen av 808 000 B-aktier till en teckningskurs om 67 SEK per aktie tillför…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2019 | Atvexa

Atvexa AB: Atvexa offentliggör utfallet…

Stockholm, 15 februari 2019 Atvexa AB (publ) (First North Stockholm: Atvexa B) (”Atvexa” eller ”Bolaget”), ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola, offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Feb 2019 | Atvexa

Atvexa AB: Atvexa avser att genomföra…

Atvexa AB (publ) (First North Stockholm: Atvexa B) (”Atvexa” eller ”Bolaget”), ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola, offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Feb 2019 | Atvexa

Kvittningsemission i Atvexa AB (publ)…

Kvittningsemissionen har genomförts genom en nyemission av 446 960 B-aktier till teckningskursen 55,9 SEK per aktie, vilka utgör del av finansieringen av förvärvet av ULNA. Det totala antalet aktier i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Feb 2019 | Atvexa

Atvexa AB (Publ) fullföljer förvärvet…

Som ett led i finansieringen av förvärvet har Atvexa ställt ut en revers till säljarna om 25,0 MSEK. I samband med tillträdet av aktierna i ULNA beslöt Atvexas styrelse i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Jan 2019 | Atvexa

Delårsrapport 1 september 2018 - 30…

Sammanfattning första kvartalet 2018/2019 Intäkterna steg med 29,1 procent till 318 789 KSEK (246 892). Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 9 935 (8 100),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jan 2019 | Atvexa

Kommuniké från årsstämma i Atvexa AB…

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdispositionVid stämman beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernbalans- och resultaträkningarna. Dessutom godkändes styrelsens förslag att ingen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
17 Jan 2019 | Årsstämma 2018
18 Jan 2019 | Årligutdelning
25 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Jul 2019 | Extrastämma 2019
26 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner