AFFÄRSIDÉ

Artificial Solutions tillhandahåller Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter på ett vardagligt och naturligt sätt via röst, text, beröring eller gester. Företagets avancerade AI-plattform för konversation är designad för det globala företaget. Detta gör det möjligt för affärsanvändare och utvecklare att samarbeta för att skapa sofistikerade och intelligenta applikationer som körs på över 35 språk, flera plattformar och kanaler på rekordtid.

Bransch: Teknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: ASAI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Schedule for the reverse share split: 20 Last day of trading before the reverse share split.June202221 First day of trading after the reverse share split. The share priceJune will from…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Tidplan för sammanläggningen: 20 Sista dag för handel före sammanläggning.juni202221 Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer frånjuni och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.202222 Avstämningsdag för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Årsstämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

The annual general meeting was held only by postal voting and thus without physical presence of shareholders, proxies or external parties. The following resolutions were resolved at the annual general…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

The annual report is available in English on the company’s website, www.artificial-solutions.com, under the section Investors.    To read the full report, please visit  https://www.investors.artificial-solutions.com/financial-reports or see the attached file. 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets webbplats, www.artificial-solutions.com, under sidan Investerare. För att läsa årsredovisningen, besök  https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter eller se bifogad pdf-fil.

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

JANUARY TO MARCH 2022 Net sales amounted to 10.1 MSEK (9.8), + 3% Recurring revenues amounted to 8.8 MSEK (6.6), + 34% SaaS ARR amounted to 12.9 MSEK, +37% compared…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Artificial Solutions

Notice of AGM in Artificial Solutions…

The board of directors has resolved that the AGM will be held without physical presence of shareholders, proxies or external parties and that shareholder only can exercise their voting rights…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Artificial Solutions

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Artificial…

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB…

With the support of Artificial Solutions’ partner Cognizant, ŠKODA AUTO will be able to increase the reach and capabilities of `Laura’, which has already provided a significant increase in test…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3