AFFÄRSIDÉ

Artificial Solutions tillhandahåller Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter på ett vardagligt och naturligt sätt via röst, text, beröring eller gester. Företagets avancerade AI-plattform för konversation är designad för det globala företaget. Detta gör det möjligt för affärsanvändare och utvecklare att samarbeta för att skapa sofistikerade och intelligenta applikationer som körs på över 35 språk, flera plattformar och kanaler på rekordtid.

Bransch: Teknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: ASAI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 33.3 57
Rrelseresultat (MSEK) 2.5 -20.9
rets resultat (MSEK) 0.1 -18.6
Balansomslutning (MSEK) 55.8 55.8
Eget Kapital (MSEK) -8.8 -8.8
Antal anstllda 41 41

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 27 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

För att läsa årsredovisningen, besök https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-finansiella-rapporter eller se bifogad pdf-fil.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

To read the full report, please visit https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-financial-reports (https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-financial-reports#1557812207346-07bf1fa2-4d7c) or see the attached pdf-file.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Dessutom ändras villkoren för obligationerna så att om dom löses in före eller den 31 december 2020 kommer de att lösas in till ett belopp per obligation motsvarande 100 procent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Additionally, the terms of the Bond are amended such that in the event the Bonds are redeemed on or prior to 31 December 2020, they will be redeemed at an…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

The announcement follows a partnership agreement signed by the two companies last year to work together on a number of opportunities to fulfill the demand of businesses for natural language-based…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2020 | Artificial Solutions

Kallelse till Årsstämma i Artificial…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

Participation and notification of attendance Shareholders who wish to participate in the proceedings of the AGM must: be recorded as shareholder (not nominee registered) in the share register held by…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

JANUARI TILL MARS 2020 Orderingången uppgick till 19,5 MSEK (16,8) och orderstocken ökade till 56,3 MSEK (40,8) Nettoomsättningen uppgick till 15,3 MSEK (12,6) Bruttomarginalen ökade till 60% (50) Användningsintäkterna ökade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB:…

JANUARY TO MARCH 2020 Order Intake was 19.5 MSEK (16.8) Order Backlog increased to 56.3 MSEK (40.8) Net Sales totalled 15.3 MSEK (12.6) Gross Margin increased to 60% (50) Usage…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 May 2020 | Artificial Solutions

Artificial Solutions International AB: R…

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI ( https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST/?guccounter=1 )), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2020 måndagen den 18 maj 2020 kl 7:30.Delårsrapporten och en kort presentation…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
18 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
19 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
30 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner