AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

AROS BOSTAD

AFFÄRSIDE
Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Kärnan i verksamheten har sedan starten 2006 varit att skapa en hållbar bostadsupplevelse med själ och hjärta där livet får ta plats. Sedan dess har bolaget färdigställt sju bostadsprojekt med över 400 lägenheter. Centralt för bolaget är att kunna skapa bostadsupplevelser som är präglade av en familjebolagskänsla, där varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang.
Idag är Aros främst verksamma inom nyproduktion av bostadsrätter med särskilt geografiskt fokus på Storstockholm. I deras projektportfölj har dom idag 18 bostadsprojekt med omkring 3 300 lägenheter varav merparten är projekt under utveckling och med närmare två tredjedelar belägna i Norrort (Täby och Danderyd).

Utifrån ett heltäckande ansvar – från förvärv, projekt- och konceptutveckling, marknadsföring och försäljning, till projektgenomförande genom etablerade byggentreprenörer och slutligen överlämning och eftermarknad – har bolaget möjlighet att stå fast vid och utveckla deras idéer – hållbara bostadsupplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats – och samtidigt säkerställa en god ekonomi i projekten.

MER OM AROS BOSTAD
Ett köp av ett nytt hem är ofta den största investering vi gör och är förknippad med många stora överväganden. En kund som köper bostad på prospekt är mån om att slutprodukten lever upp till vad som utlovats. Aros kunder ska från första visningen fram till inflyttning känna trygghet i sitt köp av en bostad i en bostadsrättsförening med sund ekonomi. Därför vill Aros säkerställa att kunden fattar informerade beslut, att bostäderna är tidlösa och beständiga och passar in i stadsbilden, att bostadsrättsföreningar överlämnas med en sund ekonomi och att bolaget håller vad som lovas.

Hållbarhet handlar även om att tillse att bostadsprojekten genomförs på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt, att ha en hög affärsetik i arbetet,  att arbeta långsiktigt och bygga bostäder med hållbara material samtidigt som dom skapar förutsättningar för kunderna att leva på ett miljömässigt hållbart sätt.

MÅLSÄTTNING

Som en av pionjärerna med över tio års erfarenhet av bostadsutveckling och en av de mer progressiva bostadsutvecklarna i Storstockholmsområdet ser bolaget som att vara väl positionerade i det rådande marknadsklimatet.

Aros marknad kännetecknas av fortsatt strukturell tillväxt och bolaget ser intressanta möjligheter när marknadsförhållanden normaliseras.
– Bolaget sitter på en unik projektportfölj med låga ingångsvärden på våra byggrätter som har gett dom en stark plattform för ytterligare expansion och tillväxt.
– Bolaget har en erfaren ledningsgrupp och projektorganisation som stöds av långsiktiga och engagerade ägare.
– Bolaget använder sig av en välbeprövad arbetsmodell som är utvecklad över lång tid.
– Bolaget är backade av välrenommerade medinvesterare och har en solid finansiell ställning i verksamheten.

Aros bostad har tydliga finansiella mål för verksamheten. Varje enskilt fastighetsprojekt ska ge en god avkastning i kombination med en balanserad projektrisk. Den genomsnittliga projektmarginalen skall över tid uppgå till eller överstiga 20 procent. Bolagets soliditet skall överstiga 30 procent.

Kommande händelser

29 Nov 2018 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsutdelning
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsutdelning
14 Jun 2019 | Årsstämma 2018
29 Aug 2019 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Nov 2019 | Kvartalsutdelning
28 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner