hello

AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 13.5 26.1 40.6
Rrelseresultat (MSEK) -2.1 -1 29.6
rets resultat (MSEK) -2.9 -5.6 13.2
Balansomslutning (MSEK) 58.3 296.4 436.6
Eget Kapital (MSEK) 44.6 39 360.4
Antal anstllda 2 4 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 22 Sep 2021 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

The acquired property Bälinge Ekeby 1:2 is adjacent to Aros Bostad’s existing property Gystad 1:13. The zoning plan, which embraces both properties, is expected to gain legal force during the first…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2021 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Den förvärvade fastigheten Bälinge Ekeby 1:2 angränsar till Aros Bostads befintliga fastighet Gystad 1:13. Detaljplanen, som omfattar båda fastigheterna, förväntas vinna laga kraft under första kvartalet 2023. Produktionsstart beräknas till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Aug 2021 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad's…

Magnus Andersson, CEO Aros Bostad:”The divestment of the development projects shows the strength of Aros Bostad’s building rights portfolio. We continuously evaluate the market and are able to act fast…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Aug 2021 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:”Försäljningen av utvecklingsprojekten påvisar den stora styrkan i Aros Bostads byggrättsportfölj. Vi utvärderar ständigt marknaden och kan agera snabbt på de affärsmöjligheter som erbjuds. Förutom att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2021 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Stor efterfr…

Det nya bostadsområdet O2 Orminge kommer att omfatta 268 lägenheter fördelade på nio flerfamiljshus. Husen byggs med grundstomme och fasad av trä, vilket ger gedigna och hållbara hus. Projektet vann…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Det anvisade markområdet ligger inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i sydvästra delen av Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör. Den aktuella etappen, som kallas Kylrumskvarteren, kommer bland annat att omfatta cirka 500 bostäder, förskola,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Aros Bostad har förvärvat fastigheterna Putsaren 1 – 4, Poeten 1 och Postiljonen 10 i ett JV med Frentab, där Aros Bostads andel uppgår till 51 %. Detaljplan finns redan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Dec 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Ken Wendelin, CFO och vice VD Aros Bostad:”Det är glädjande och samtidigt ett styrkebesked att vi har uppnått denna höga anslutningsgrad i vårt konverteringserbjudande gällande vår preferensaktie. Jag ser detta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Nov 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Offentliggörande av prospekt För fullständig information om Utbyteserbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Ändring av bolagsordningen Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, i enlighet med styrelsens förslag. Den huvudsakliga ändringen består i att en ny preferensaktieserie av serie B införs. Befintliga preferensaktier…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Nov 2018 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsutdelning
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsutdelning
14 Jun 2019 | Årsstämma 2018
29 Aug 2019 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019
27 Feb 2020 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Kvartalsutdelning
15 Jun 2020 | Årsstämma 2019
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
31 Aug 2020 | Kvartalsutdelning
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
30 Nov 2020 | Kvartalsutdelning
26 Feb 2021 | Kvartalsutdelning
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
31 May 2021 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner