AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 13.5 26.1 40.6
Rörelseresultat (MSEK) -2.1 -1 29.6
Årets resultat (MSEK) -2.9 -5.6 13.2
Balansomslutning (MSEK) 58.3 296.4 436.6
Eget Kapital (MSEK) 44.6 39 360.4
Antal anställda 2 4 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 20 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostad tecknade tidigare i år entreprenadavtal med Swencn AB och startar nu produktionen av de nya bostadshusen. I samband med påbörjandet av byggnationen släpps samtliga bostäder i flerbostadshusen till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) kan summera ännu ett händelserikt år. Under 2018 fortsatte tillväxtresan genom start av ytterligare bostadsprojekt och genom notering av preferensaktien på Nasdaq First North. Årsredovisningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2019 | Aros Bostad

Kallelse till årsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:        i.          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Bostadsprojektet Nockebyn omfattar 51 bostäder fördelade på fem flerbostadshus och ett parhus längs Tyska Bottens väg i Bromma. Bostäderna är planerade för att kunna tilltala en bred målgrupp, med planlösningar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:”För Aros Bostads del innebär det rådande marknadsklimatet en möjlighet att flytta fram vår position ytterligare, då vi med en stabil finansiering kan fortsätta bygga upp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Aros Bostad har förvärvat nio mindre fastigheter i Nacka kommun med avsikt att driva detaljplan för att vidareutveckla området och tillföra fler bostäder. Sedan tidigare utvecklar Aros Bostad två områden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Feb 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad v…

Christian, som närmast kommer från en roll som affärsutvecklare på HSB Bostad, tillträder sin nya tjänst den 11 februari. Anne-Lee, som tillträdde sin roll hos Aros Bostad under januari, kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2019 | Aros Bostad

Aros Bostad tecknar avtal med NCC för…

Invernesshöjden, som omfattar totalt 400 bostadsrättslägenheter invid Danderyds sjukhus, är Aros Bostads hittills största projekt. De ljusa och funktionellt utformade bostäderna har ritats av arkitektbyrån Hermansson Hiller Lundberg och exteriören…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | Aros Bostad

Aros Bostad delårsrapport januari -…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:”Aros Bostad har en långsiktig syn på bostadsmarknaden och vi bedömer att den underliggande efterfrågan på prisvärda och högkvalitativa bostäder kommer vara fortsatt stark under lång…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2018 | Aros Bostad

Handeln i Aros Bostads preferensaktie…

Erbjudandet i korthet Erbjudandet omfattade 200 000 preferensaktier med en överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”) om högst 50 000 preferensaktier. Erbjudandepriset fastställdes av styrelsen till 98 SEK per preferensaktie. Den totala storleken i erbjudandet, inklusive…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Nov 2018 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsutdelning
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
14 Jun 2019 | Årsstämma 2018
29 Aug 2019 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Nov 2019 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner