hello

AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 13.5 26.1 40.6
Rrelseresultat (MSEK) -2.1 -1 29.6
rets resultat (MSEK) -2.9 -5.6 13.2
Balansomslutning (MSEK) 58.3 296.4 436.6
Eget Kapital (MSEK) 44.6 39 360.4
Antal anstllda 2 4 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 21 Dec 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Det anvisade markområdet ligger inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i sydvästra delen av Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör. Den aktuella etappen, som kallas Kylrumskvarteren, kommer bland annat att omfatta cirka 500 bostäder, förskola,…

Läs hela nyheten
| 17 Dec 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Aros Bostad har förvärvat fastigheterna Putsaren 1 – 4, Poeten 1 och Postiljonen 10 i ett JV med Frentab, där Aros Bostads andel uppgår till 51 %. Detaljplan finns redan…

Läs hela nyheten
| 11 Dec 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Ken Wendelin, CFO och vice VD Aros Bostad:”Det är glädjande och samtidigt ett styrkebesked att vi har uppnått denna höga anslutningsgrad i vårt konverteringserbjudande gällande vår preferensaktie. Jag ser detta…

Läs hela nyheten
| 24 Nov 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Offentliggörande av prospekt För fullständig information om Utbyteserbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets…

Läs hela nyheten
| 23 Nov 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Ändring av bolagsordningen Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, i enlighet med styrelsens förslag. Den huvudsakliga ändringen består i att en ny preferensaktieserie av serie B införs. Befintliga preferensaktier…

Läs hela nyheten
| 20 Nov 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Ken Wendelin, vice VD/CFO Aros Bostad:”Rapporten för tredje kvartalet markerar en milstolpe för Aros Bostad. Vi levererar vårt bästa kvartalsresultat hittills och kan rapportera över 100 sålda bostäder under ett…

Läs hela nyheten
| 5 Nov 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Slutsålt i…

Nockebyn består av fem flerfamiljshus om totalt 49 bostadsrättslägenheter samt ett parhus i äganderättsform. Projektet, som är beläget i en skogsbacke invid Nockebyhov, är ritat av arkitektbyrån DinellJohansson. Byggnationen startades…

Läs hela nyheten
| 22 Oct 2020 | Aros Bostad

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros…

Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga…

Läs hela nyheten
| 22 Oct 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Utbyteserbjudandet i sammandrag: Utbyteserbjudandet är frivilligt och omfattar samtliga preferensaktier i Aros Bostad. Aros Bostad erbjuder 51 Nya Preferensaktier för 50 befintliga preferensaktier i Aros Bostad som löses in (motsvarande…

Läs hela nyheten
| 9 Oct 2020 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Bolagets VD Magnus Andersson kommer att ge en uppdaterad bild av Aros Bostads projekt, prioriteringar och mål relaterade till pågående affärsplan. Vice VD/CFO Ken Wendelin redogör för finansiell ställning samt…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner