hello

AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 13.5 26.1 40.6
Rrelseresultat (MSEK) -2.1 -1 29.6
rets resultat (MSEK) -2.9 -5.6 13.2
Balansomslutning (MSEK) 58.3 296.4 436.6
Eget Kapital (MSEK) 44.6 39 360.4
Antal anstllda 2 4 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Affären omfattar totalt 878 bostäder i Danderyd, Solna, Täby och Huddinge, motsvarande cirka 47 700 kvm (BOA samt LOA). Ursprungligen innehöll portföljen fem projekt, men Aros Bostad valde att exkludera ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2022 | Aros Bostad

Kommuniké från årsstämman i Aros…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad: ”Entreprenadavtalet avser uppförande av totalt 39 radhus av trä inom projektet Slottsparken Bro, vilket är vårt första projekt i Upplands-Bro. Det känns tryggt att anlita…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Den aktuella projektportföljen från ALM Equity kompletterar Aros Bostads byggrättsportfölj både avseende geografi och produkt. Affären, som omfattar drygt 30 projektmöjligheter, skulle tillföra ett flertal nya kommuner inom Aros Bostads…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Presentationerna vid kapitalmarknadsdagen kan tas del av direkt eller i efterhand på länken: https://tv.streamfabriken.com/aros-bostadsutveckling-cmd-2022 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Faros-bostadsutveckling-cmd-2022&data=05%7C01%7Canna.akerlund%40arosbostad.se%7Ceacaa3114de04ca05fc308da3675aa5a%7Cc00c0b8e80434422a09cca3e01f131b4%7C0%7C1%7C637882176253473583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=dvmucvwvuuvdZgU6fKg7vRWqNH9HpP1HkNmbAdXs5D4%3D&reserved=0) Finansiella målsättningar: Projektmarginal: 20 % Rörelsemarginal: 15 % Soliditet: 30 % Årlig volym projekt i pågående…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Hanna kommer närmast från en roll som rådgivare inom affärsutveckling och hållbarhet i eget bolag, där hon bland annat innehaft ett rådgivande uppdrag åt Aros Bostad. Innan dess var hon…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Perioden januari-mars Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 149 691 TSEK (69 616). Bruttoresultatet uppgick till 40 275 TSEK (27 724) och bruttomarginalen var 26,9 procent (39,8). Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 20 778 TSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Uppdraget innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att främja aktiens likviditet. Åtagandet påbörjas den 13 maj 2022. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2022 | Aros Bostad

Kallelse till årsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad s…

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:”Det känns jättebra att kunna notera högt intresse för både Tallbacken Snättringe och Viggby Ängar på försäljningens första dag. Även om projekten ligger i…

Läs hela nyheten