AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 13.5 26.1 40.6
Rörelseresultat (MSEK) -2.1 -1 29.6
Årets resultat (MSEK) -2.9 -5.6 13.2
Balansomslutning (MSEK) 58.3 296.4 436.6
Eget Kapital (MSEK) 44.6 39 360.4
Antal anställda 2 4 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 18 Sep 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Beslut om nyemission av stamaktier och val av ny styrelseledamotExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 4 397 538 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Sep 2019 | Aros Bostad

Kallelse till extra bolagsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:        i.          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Sep 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Första AP-…

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande i Aros Bostad:”Vi välkomnar Första AP-fonden som en av Aros Bostads största ägare och ser fram emot att fördjupa de senaste årens samarbete ytterligare. Första AP-fonden…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:”Försäljningen av våra bostäder har under det andra kvartalet hållit en väsentligt bättre nivå jämfört med samma period föregående år. Vi ser att de bostadsprojekt som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

I början av 2018 införde Aros Bostad, som en av de första på marknaden en marknadsgaranti med syfte att ge bostadsrättsköparna en ökad trygghet. Nu kompletteras detta ytterligare genom att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB (publ) genomf…

Nyemissionen har beslutats av Aros Bostads styrelse med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 25 september 2018 och innebär reglering av fordringar om cirka 40 miljoner kronor som kvittas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:”Den gradvisa förbättringen av marknaden kombinerat med att vi har fler projekt i ett senare produktionsskede har gjort att vi under första kvartalet sålt 30 bostäder.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden (”NCC”) avseende uppförande av totalt 94 nya bostäder i Solna. Bostadsprojektet Link Järva Krog är del av den nya stadsdelen, invid NCC:s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Ken Wendelin, CFO och Vice VD Aros Bostad:”Det känns riktigt kul att Aros Bostad har fått utmärkelsen som 2018 års näst bästa IPO inom kategorin Kvalitet. Jag ser det som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Nov 2018 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsutdelning
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsutdelning
14 Jun 2019 | Årsstämma 2018
29 Aug 2019 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner