AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: AROS PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 13.5 26.1 40.6
Rörelseresultat (MSEK) -2.1 -1 29.6
Årets resultat (MSEK) -2.9 -5.6 13.2
Balansomslutning (MSEK) 58.3 296.4 436.6
Eget Kapital (MSEK) 44.6 39 360.4
Antal anställda 2 4 9

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 14 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké fr…

Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande…

Läs hela nyheten
| 3 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB (publ) genomf…

Nyemissionen har beslutats av Aros Bostads styrelse med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 25 september 2018 och innebär reglering av fordringar om cirka 40 miljoner kronor som kvittas…

Läs hela nyheten
| 3 Jun 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

I början av 2018 införde Aros Bostad, som en av de första på marknaden en marknadsgaranti med syfte att ge bostadsrättsköparna en ökad trygghet. Nu kompletteras detta ytterligare genom att…

Läs hela nyheten
| 29 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:”Den gradvisa förbättringen av marknaden kombinerat med att vi har fler projekt i ett senare produktionsskede har gjort att vi under första kvartalet sålt 30 bostäder.…

Läs hela nyheten
| 27 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden (”NCC”) avseende uppförande av totalt 94 nya bostäder i Solna. Bostadsprojektet Link Järva Krog är del av den nya stadsdelen, invid NCC:s…

Läs hela nyheten
| 24 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Ken Wendelin, CFO och Vice VD Aros Bostad:”Det känns riktigt kul att Aros Bostad har fått utmärkelsen som 2018 års näst bästa IPO inom kategorin Kvalitet. Jag ser det som…

Läs hela nyheten
| 20 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Aros Bostad tecknade tidigare i år entreprenadavtal med Swencn AB och startar nu produktionen av de nya bostadshusen. I samband med påbörjandet av byggnationen släpps samtliga bostäder i flerbostadshusen till…

Läs hela nyheten
| 16 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) kan summera ännu ett händelserikt år. Under 2018 fortsatte tillväxtresan genom start av ytterligare bostadsprojekt och genom notering av preferensaktien på Nasdaq First North. Årsredovisningen…

Läs hela nyheten
| 15 May 2019 | Aros Bostad

Kallelse till årsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:        i.          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som…

Läs hela nyheten
| 7 Mar 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Bostadsprojektet Nockebyn omfattar 51 bostäder fördelade på fem flerbostadshus och ett parhus längs Tyska Bottens väg i Bromma. Bostäderna är planerade för att kunna tilltala en bred målgrupp, med planlösningar…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner