Ledning & Styrelse

Sammanställning över bolagets ledning, styrelse samt deras respektive bakgrunder.

Ledning | VD

Johan Möllerström

Född 1967, är sedan januari 2017, verkställande direktör i Arc Aroma Pure (publ). Johan är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Johan har en gedigen erfarenhet av internationell tillväxt. Under 11 år var han VD för Malmberg Water AB och växte verksamheten från en omsättning om 150 MSEK till 500 MSEK, all tillväxt kom från exportmarknaden. Johan är styrelseledamot i både Noxon AB och i Krinova Science Park i Kristianstad.

Läs mer
Styrelse | Ordförande

Mikael Wahlgren

Född 1965, jur. kand. examen från Lunds Universitet och därefter en lång erfarenhet som chefsjurist och bolagsjurist i såväl Sverige som i utlandet för bl.a Skanska, ABB, Rolls Royce, NCC och nu senast chefsjurist på Alfa Laval i Lund mellan 2006 och 2015. Mikael Wahlgren har haft uppdrag som styrelsesekreterare i Alfa Laval AB och dess revisionskommitté, styrelseposter i en rad styrelser i Sverige, Indien, Ryssland, Holland och Polen. Sedan han lämnade Alfa Laval 2015 är han rådgivare åt företag och är för närvarande styrelseordförande i Nattaro Lab AB. Med sin erfarenhet och omfattande kunskaper främst inom svensk och internationell affärsjuridik samt bolagsledning innebär ett val av Mikael Wahlgren en klar förstärkning av styrelsens kompetens i dessa avseenden

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Per-Ola Rosenqvist

Född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ). Per-Ola Rosenqvist har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom råvaruhandel, såväl fysisk som finansiell, samt inom tillverkningsindustrin. Härutöver har Per-Ola Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer. Han är styrelseordförande i Kvarteret Järnet Aktiebolag, Ironblock Aktiebolag och Wellpappen Fastighetsförvaltning AB, samt styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ, bioCEPT®Sweden AB och SensoDetect AB (publ). Han var tidigare VD och styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ), Ironblock Aktiebolag, Spirifer Fastigheter AB samt i Pintos Svenska AB. Per-Ola Rosenqvist har också varit styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Group Aktiebolag.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Ebba Fåhraeus

Född 1963, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Analytisk och proaktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag. Med en Civilekonomexamen från Handelshögskolan som grund har Ebba Fåhraeus lång erfarenhet av såväl B2B som av B2C. Ebba Fåhraeus har varit ledamot av styrelsen under ett år och är även styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora bolag, varav flertalet inom Life Science, där hon bidrar med sin kompetens inom tillväxtstrategier, affärsutveckling och kommunikation. Ebba Fåhraeus är även ledamot i Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds Universitet.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Eva Andersson

Född 1973, är styrelseledamot sedan oktober 2015, civilingenjör med närmare 20 års erfarenhet av internationell försäljning av processutrustning inom olika industrier. Under de senaste tio åren har Eva Andersson specialiserat sig på affärsutveckling för ny teknologi till energisektorn, specifikt mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Eva Andersson är en kreativ och drivande person som betyder mycket för bolaget. Hennes kompetens och nätverk är betydelsefulla tillgångar för fortsatt expansion.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Mats Jacobson

Född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver affärsrådgivning och utbildning av företag som vill bli snabbväxare. Ahrenskonceptet baseras på erfarenheter från flera hundratals tillväxtföretag, som sammanfattats i ett antal böcker och refererats till flitigt av akademin. TillväxtBarometern är ett av Ahrensverktygen som används av bland annat ALMI Företagspartner. Mats har varit verksam inom mjukvarubranschen sedan 1980-talet, med fokus på strategi och marknadsfrågor och har tidigare bland annat varit VD för mjukvaruföretaget Scalado AB

Läs mer

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner