AFFÄRSIDÉ

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data och telekommunikation samt att vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ALCA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 8.7 285.2
Rörelseresultat (MSEK) -0.3 34.8
Årets resultat (MSEK) -0.2 22.4
Balansomslutning (MSEK) 246.5 251.9
Eget Kapital (MSEK) 37.1 60
Antal anställda 40 40

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 30 Oct 2017 | Alcadon

Institutioner köper aktier i Alcadon…

Vi är mycket glada att på detta sätt i en strukturerad placing kunna attrahera ett institutionellt ägande i Alcadon Group. Vi har nu varit noterade i drygt ett år och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2017 | Alcadon

Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökar med 105 procent till 132,9 (64,7) MSEK, varav organisk tillväxt 27 procent Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 113 procent till 16,9 (7,9) MSEK  Periodens resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2017 | Alcadon

Alcadon Group har genomfört del 1 av…

Förvärvet av Alcadon Team Invest AB betalades genom en apportemission av 3 039 785 nyemitterade aktier, vilka baserat på den genomsnittliga stängningskursen under en period om tio (10) handelsdagar före och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2017 | Alcadon

Valberedning för Alcadon Group AB inf…

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 25 april 2017…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2017 | Alcadon

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Godkänna förvärvet av samtliga 75 000 aktier i Alcadon Team Invest AB, org.nr 559039-3046 (”ATI”). Bolaget ska som betalning för aktierna i ATI emittera 3 039 785 aktier i bolaget,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2017 | Alcadon

Alcadon Group har fullföljt förvärvet…

Alcadon har idag torsdagen den 31 augusti fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB. Förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på Alcadon Groups resultat eller finansiella ställning under 2017.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Aug 2017 | Alcadon

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tid och plats  På Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, den 21 september 2017, kl. 10:00. Rätt att delta  Rätt att delta i stämman tillkommer aktieägare som är registrerad i den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Aug 2017 | Alcadon

Styrelsen föreslår aktiebyte för anst…

Styrelsen i Alcadon Group AB (Alcadon) föreslår att aktieägarna vid en extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2017 beslutar om en apportemission i Alcadon som möjliggör att anställda, vilka idag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2017 | Alcadon

Alcadon Group förvärvar Svagströ…

Bindande förvärvsavtal har undertecknats per 15 augusti och tillträde beräknas ske den 31 augusti. Förvärvet finansieras med likvida medel samt genom apportemission av 100,000 nyemitterade aktier i Alcadon Group AB.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2017 | Alcadon

Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet 2017 Nettoomsättningen ökar med 89 procent till 135,7 (71,6) MSEK, varav organisk tillväxt 18 procent Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 81 procent till 17,0 (9,4) MSEK  Periodens resultat…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

1 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
21 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
16 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Sep 2017 | Extrastämma 2017
21 Sep 2017 | Extrastämma 2017
25 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner