AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: Firsth North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

AKTIEBOLAGET FASTATOR
Bolagets affärsidé är att bygga värde genom delägande i små och medelstora aktörer i fastighetsbranschen. Genom kapital, fastighetsexpertis, ett starkt nätverk och erfarenhet av finansieringsfrågor tar de ett aktivt ägarskap och är med i varje fas i bolagets utveckling.

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger de sparare unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Portföljen sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. De ger investerare en möjlighet att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.

Fastator investerar i både noterade och onoterade bolag med internationell spännvidd. Ägarandeln uppgår generellt till mellan 10 och 50 procent.

AFFÄRSIDÉ
Fastators affärsidé är att investera i fastighetsrelaterade bolag där man med kapital och kompetens kan bidra till långsiktig värdeutveckling.

VISION
Visionen är att vara det ledande investmentbolaget på marknaden med inriktning på fastighetssektorn.

FINANSIELLA MÅL
Bolagets finansiella mål är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20 procent inom fem år. Bolaget avser börja dela ut 50% av kassagenererad vinst från 2020.

AFFÄRSMODELL
Bolagets investerare tillför kapital genom såväl aktier som obligationer och hybridkapital. Fastator utgör en effektiv finansieringsmotor där kapital tillförs till de innehavsbolag där kapitalet bedöms skapa störst värde över tiden. Innehavsbolagen äger underliggande tillgångar inom en rad fastighetsrelaterade sektorer. Fastators avkastning skapas via såväl ränta som utdelning och realisationsvinster från innehavsbolagen.

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner