Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-05 Aktiebolaget Fastator Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 5 Feb 2019 | Fastator

Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

2018-12-21 Aktiebolaget Fastator Fastator förvärvar fastighet i Motala för 126 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-21 Aktiebolaget Fastator Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Aktiebolaget Fastator Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Aktiebolaget Fastator Fastator förvärvar kommersiella fastigheter för 111 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Aktiebolaget Fastator Penser Access: Fastator - Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-22 Aktiebolaget Fastator AB Fastator löser in samtliga utestående obligationer med förfall 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-19 Aktiebolaget Fastator AB Fastator har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 350 mkr samt avser genomföra inlösen av befintligt obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-08 Aktiebolaget Fastator Fastator rekryterar ny CFO och transaktionsansvarig inför byte av börslista Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Aktiebolaget Fastator Valberedning fastställd i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-01 Aktiebolaget Fastator Fastator utvärderar refinansiering av utestående obligationsfinansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-25 Aktiebolaget Fastator Förtydligande förvärv av Portvakten Industrifastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-25 Aktiebolaget Fastator Fastator fokuserar på stadsnära industriområden genom förvärv av Portvakten Industrifastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus förhandlar om ytterligare drygt en miljard i förvärv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Aktiebolaget Fastator Penser Access: Fastator - Kraftig expansion av NAV Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Aktiebolaget Fastator Fastator inleder process för listbyte till börsens huvudlista Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Aktiebolaget Fastator Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 655 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Aktiebolaget Fastator Penser Access: Fastator - Billig exponering mot samhällsfastigheter Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Aktiebolaget Fastator Fastators styrelse beslutar om utdelningspolicy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Aktiebolaget Fastator Fastators årsredovisning för 2017 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Aktiebolaget Fastator Väsentliga förväntade positiva värdeförändringar i innehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Aktiebolaget Fastator Nytt datum för publicering av Fastators årsredovisning för 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Aktiebolaget Fastator Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Aktiebolaget Fastator Valberedning fastställd i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-14 Aktiebolaget Fastator Styrelsen utser Joachim Kuylenstierna till VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Aktiebolaget Fastator Fastator har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Aktiebolaget Fastator Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus förvärvar fastigheter för 828 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 Aktiebolaget Fastator Grundaren Joakim Orthén åter delägare i Nordic PM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Aktiebolaget Fastator Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Aktiebolaget Fastator Investmentbolaget Fastator utökar organisationen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Aktiebolaget Fastator Nytt datum för publicering av Fastators Q3-rapport 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Aktiebolaget Fastator Korrigering av poster i Fastators delårsrapport för Q2 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport april - juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus utvärderar emission av företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus offentliggör planer på börsintroduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Aktiebolaget Fastator Lars Holm, 52, ny VD för Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Aktiebolaget Fastator Lars Holm, 52, ny VD för Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares enabled / Handel med Fastators aktie återupptas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares enabled / Handel med Fastators aktie återupptas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares halted / Fastators aktie handelsstoppad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares halted / Fastators aktie handelsstoppad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Aktiebolaget Fastator Consolidation of Fastator shares / Sammanläggning av Fastators aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Aktiebolaget Fastator Consolidation of Fastator shares / Sammanläggning av Fastators aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus VD Fredrik Klerfelt slutar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus VD Fredrik Klerfelt slutar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Aktiebolaget Fastator Jacqueline Winberg ny styrelseledamot i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Aktiebolaget Fastator Jacqueline Winberg ny styrelseledamot i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Aktiebolaget Fastator Förslag till styrelse i AB Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-05 Aktiebolaget Fastator Fastators årsredovisning för 2016 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Aktiebolaget Fastator KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-12 Aktiebolaget Fastator Förtydligande av villkor för Aktiebolaget Fastators obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-01 Aktiebolaget Fastator Svante Bengtsson ny CFO för Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-02 Aktiebolaget Fastator Fastator investerar ytterligare 41 MSEK i nyförvärvat fastighetsbolag på snabbväxande marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Aktiebolaget Fastator Fastator fullföljer förvärvet av Portvakten Industrifastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Aktiebolaget Fastator Fastator investerar i svenskt fintechbolag nischat mot fastighetssektorn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Aktiebolaget Fastator Fastators CFO Erika Kveldstad slutar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Aktiebolaget Fastator Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 Aktiebolaget Fastator Fastator fullföljer förvärvet av Nordic PM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-05 Aktiebolaget Fastator Fastator avyttrar sitt innehav i Konland AB och realiserar en avkastning om 252% under innehavstiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Aktiebolaget Fastator Kompletterande pressmeddelande avseende Fastators förvärv av Portvakten Industrifastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-03 Aktiebolaget Fastator Fastator växer genom förvärv av fastighetsbolag i Ängelholmsregionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Aktiebolaget Fastator Fastator emitterar 3-årigt obligationslån om 250 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Aktiebolaget Fastator Fastator undersöker möjligheten att emittera nya företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Aktiebolaget Fastator Fastator stärker sin kapacitet inom fastighetsförvaltning genom förvärv av Nordic PM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-17 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-16 Aktiebolaget Fastator Investmentbolaget Fastator förstärker sitt investeringsteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Aktiebolaget Fastator Fastator växer genom förvärv av bolag inom student- och temporärboende i sydvästra Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Aktiebolaget Fastator Fastator avyttrar sitt sista direktägda fastighetsinnehav och fullbordar därmed omvandlingen till renodlat investmentbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Aktiebolaget Fastator Konland AB avyttrar fastigheterna Gladan 6 & 7 på Kungsholmen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Aktiebolaget Fastator Fastator's interim report for the first quarter of 2016 is now published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Aktiebolaget Fastator Fastators delårsrapport för Q1 2016 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Aktiebolaget Fastator Fastators årsredovisning för 2015 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Aktiebolaget Fastator Bokslutskommuniké januari - december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner