AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MEUR) 2.2 5.2 15.9 14.9 37.4
Rörelseresultat (MEUR) 2 1.8 10 9.8 13.2
Årets resultat (MEUR) -6.4 -6.4 1.8 5.3 0.7
Balansomslutning (MEUR) 50.3 54 55.2 66.4 183.6
Eget Kapital (MEUR) 0.5 6.8 8.3 20.6 30.9
Antal anställda 13 22 22 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 11 Sep 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus…

Offentliga Hus finansiella mål är: Soliditet om lägst 35% Total belåningsgrad om högst 60% Räntetäckningsgrad om lägst 2,0 ggr Offentliga Hus operationella mål är: En överskottsgrad om lägst 70% Ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators stö…

Det gröna ramverket har skapats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Sep 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus…

Den nya ledningsgruppen som rekryterats består av Fredrik Brodin som tillträder som VD efter Lars Holm, Magnus Sundell som tillträder som CFO och Johan Bråkenhielm som tillträder som transaktionsansvarig. Fredrik…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Sep 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus…

Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom det som idag benämns samhällsfastigheter och har sedan starten uppvisat stabil och lönsam tillväxt. Bolaget är aktivt på den svenska kapitalmarknaden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Aug 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Point Properties…

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv. – Point Properties är i en fas av stark tillväxt och det är naturligtvis mycket glädjande att se marknadens stora intresse för bolaget. Point…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Penser Access:…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Inbjudna till lansering och klockringning är Mangold Fondkommission som första medlem av programmet, samt Fastator som representant för emittentperspektivet. Fastator med intressebolag är en återkommande emittent av företagsobligationer.  – Att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Aug 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden:…

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 4 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) delå…

Kvartalet april – juni Periodens resultat                                          58,3MSEK (186,7)Resultat per aktie efter utspädning                     4,0 SEK (13,3)Avkastning på eget kapital                               5,7 % (27,3)Substansvärde                                              1 087,9 MSEK (781,9)Substansvärde per aktie efter utspädning             74,3 SEK (55,5)  Perioden januari –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2019 | Fastator

Delårsrapport januari-juni 2019 för…

Tidigare meddelat datum för kvartalsrapporten var 29 augusti 2019.  För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachim.kuylenstierna@fastator.se+46 (0) 70 515 51 51  Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 70…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner