AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MEUR) 2.2 5.2 15.9 14.9 37.4
Rörelseresultat (MEUR) 2 1.8 10 9.8 13.2
Årets resultat (MEUR) -6.4 -6.4 1.8 5.3 0.7
Balansomslutning (MEUR) 50.3 54 55.2 66.4 183.6
Eget Kapital (MEUR) 0.5 6.8 8.3 20.6 30.9
Antal anställda 13 22 22 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 1 Jul 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Komplettering:…

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett…

Läs hela nyheten
| 1 Jul 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator och…

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1 Mdkr. Samtliga sex fastigheter är samhällsfastigheter med huvudsakligen kommuner eller…

Läs hela nyheten
| 28 Jun 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator och…

Fastator har förvärvat Pyramiden 19 med kontors- och forskningslokaler om 49 000 kvm, totalt 74 000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse. Offentliga Hus har förvärvat fastigheten Pyramiden 20 med…

Läs hela nyheten
| 5 Jun 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR…

Fastator har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda obligationslån om totalt 550 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr. Fastator har nu beslutat att emittera ytterligare obligationer…

Läs hela nyheten
| 3 Jun 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Point Properties…

– Point Properties arbetar för att skapa nya förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende. Förvärvet innehåller både boende, handel och samhällsservice…

Läs hela nyheten
| 31 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator undersö…

Fastator har mandaterat Pareto Securities och Swedbank som finansiella rådgivare vilka har getts i uppdrag att arrangera investerarmöten med potentiella obligationsinvesterare med start den 3e juni 2019. Gernandt & Danielsson…

Läs hela nyheten
| 22 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Penser Access:…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/fastator_20190522.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 17 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Hö…

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 4 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting,…

Läs hela nyheten
| 16 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) delå…

KOMMENTAR FRÅN VD Ett gott resultat längs vägen  Det är äntligen vår! Och Fastator levererar ett starkt resultat om 83,9 MSEK (6,7 MSEK) för första kvartalet 2019.Kvartalets tillväxt och resultat…

Läs hela nyheten
| 10 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tf VD. Samtliga har en…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner