AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -13.7 -30 -54.4 -67.5
rets resultat (MSEK) -14 -32.4 -52.1 -67.6
Balansomslutning (MSEK) 30.7 51.7 42.5 43.6
Eget Kapital (MSEK) 25 42.7 30.3 32
Antal anstllda 4 4 8 10

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 26 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Aktiespararna…

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/fastator_q1_2020.pdf Sedan förra analysen från Analysguiden har deras organisation utökats och ansvariga aktieanalytiker för analysen av Fastator är numera Johan Hellström och Nils Hellström. För mer information, vänligen kontakta: Joachim…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus f…

Fastigheten innehåller drygt 26 000 kvadratmeter lokalyta för vård- och omsorgs-verksamhet omfattande primärvård, specialistvård, psykiatri, veterinär, tandläkare och ytterligare flertalet inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Region Västernorrland är den dominerande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus k…

I samband med förvärvet har Offentliga Hus och Fagersta kommun tecknat ett 25-årigt hyresavtal beträffande samtliga lokaler. Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till drygt 5 200 kvadratmeter och består…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Carlsquare Equity…

Carlsquare Equity Research inleder bevakning av Fastator. Fullständig rapport finns på Carlsquare Equity Researchs hemsida:  https://www.carlsquare.com/sv/analys-fastator-rabatt-pa-konjunkturstabila-fastigheter/   Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachim.kuylenstierna@fastator.se+46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators…

– Med Point Properties planterar vi ny mylla i stadskärnor som utarmats alltmer under de senaste 30 åren. Vi kommer att vända utvecklingen genom att ta ett helhetsgrepp kring handel,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Joachim…

Point Properties etablerades under 2019. Bolaget fokuserar på centrumutveckling och att skapa levande och attraktiva stadskärnor kring samhällsservice, handel och boende i främst små och mellanstora orter tillsammans med kommuner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: KOMMUNIKÉ FRÅN…

Punkt 9c: Disposition av resultat Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2019 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.  Stämman beslutade att ingen aktieutdelning ges för räkenskapsåret 2019.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) Delå…

Kvartalet januari – mars Omsättning, MSEK                                                           62,7 (36,3) Periodens resultat, MSEK                                          -21,7 (83,9)Avkastning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Ändrad lokal fö…

– Intresset för att delta fysiskt i Fastators årsstämma har varit något större än vad vi räknat med och för att möjliggöra att alla deltagare kan hålla behörigt avstånd flyttar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator erbjuder…

För fullmaktsformulär och mer information kring detta alternativa förfarande besök bolagets hemsida, https://fastator.se/om-fastator/arsstamma-2020/ . Observera att aktieägare som önskar nyttja detta alternativ även måste rösträttsregistrera sina aktier och anmäla sin…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
2 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
30 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner