hello

AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0 0
Rrelseresultat (MSEK) -13.7 -30 -54.4 -67.5
rets resultat (MSEK) -14 -32.4 -52.1 -67.6
Balansomslutning (MSEK) 30.7 51.7 42.5 43.6
Eget Kapital (MSEK) 25 42.7 30.3 32
Antal anstllda 4 4 8 10

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator har…

Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt. Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av det befintliga obligationslånet om totalt 700 mkr med ISIN…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 8 september 2020, givit i uppdrag åt Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator undersö…

– Vi fortsätter att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 Mkr med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Genom dessa kapitalmarknadstransaktioner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator genomfö…

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER INTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator carries…

THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONTAIN AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO ACQUIRE SECURITIES. THIS PRESS RELEASE MAY NOT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BE DISTRIBUTED OR PUBLISHED IN OR INTO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER INTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONTAIN AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO ACQUIRE SECURITIES. THIS PRESS RELEASE MAY NOT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BE DISTRIBUTED OR PUBLISHED IN OR INTO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus å…

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus 7 procent och förfaller i juni 2021.  Syftet med återköpet av obligationerna är att minska Offentliga Hus bruttoskuld och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus…

Finansiella mål Tillväxt: EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20% årligen. Avkastning: Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital (ROE) om minst 12%(exklusive Hybridkapital och eventuella D-aktier). Belåning: Koncernmässig belåningsgrad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators nya…

Under onsdagen antogs den inlämnade detaljplanen av Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad. Det ger SBS möjlighet att söka bygglov för att påbörja byggnationen av de 350 nya studentbostäder som planeras på Kvintett-…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
2 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
30 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner