AFFÄRSIDÉ

Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: ABFAST B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Hö…

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 4 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) delå…

KOMMENTAR FRÅN VD Ett gott resultat längs vägen  Det är äntligen vår! Och Fastator levererar ett starkt resultat om 83,9 MSEK (6,7 MSEK) för första kvartalet 2019.Kvartalets tillväxt och resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tf VD. Samtliga har en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Fastator

Kommuniké från årsstämma i…

Punkt 9c: Disposition av resultat Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Punkt 10: Antalet styrelseledamöter samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL Å…

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Apr 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator…

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på  https://www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/ . Rapporten publiceras på svenska. Årsredovisningen för 2018 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator tillträ…

Fastator förvärvar fem fastigheter i Timrå, Skåne och Gislaved, med en total omfattning på ca 16 500 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 98,75 Mkr. Årshyresvärdet uppgår till 10 Mkr.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Mar 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator förvä…

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva dessa fem centrala fastigheter med strategiska lägen för respektive ort och vi ser mycket fram emot att vara med och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Mar 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: …

Fundamenta skiljer sig en del åt mellan fastighetssektorn i USA och Sverige. Inte minst gäller det för bostäder i allmänhet och nyproducerade sådana i synnerhet. Däremot tycker vi att det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2019 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR…

Fastator emitterade den 26 oktober 2018 ett säkerställt obligationslån om 350 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0011762129). Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare obligationer…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner