hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Aino Health

Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public

Aino Health meddelar idag att de ingår ett nära samarbete med Visma Public, en av de främsta leverantörerna av löne- och HR-system i Norden. Lönebesked för 250 000 offentliga förvaltningsanställda produceras månadsvis med Visma Publics mjukvara. 

Genom partnerskapet ska Aino och Visma Public ytterligare stärka kundens användarupplevelse av digitala lösningar för arbetsförmåga och kompetenshantering. Samarbetet innefattar ett standardiserat gränssnitt mellan Personec-F och Aino för att stödja systematisk förebyggande arbetsförmåga och återgång till arbete. Det implementerade gränssnittet kompletterar även användningen av Visma Publics produkter Personec FOSS och eTaika. 

Aino är dedikerade till att leverera ett proaktivt ledarskap som minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten och engagemanget för både den offentliga och privata sektorn i direkta eller samverkande samarbeten. 

”Genom samarbetet fungerar Visma Publics löne- och personaladministration och kompetenshanteringsverktyg smidigt tillsammans med Ainos lösning och ökar insynen i personalens välbefinnande.” säger Visma Publics affärsutvecklingsdirektör Marita Tolvanen.

”Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Visma Public för att stärka medarbetarnas hållbarhet i offentlig sektor”, säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health. 

De första välfärdsdistrikten och städerna i Finland har redan implementerat det nya gränssnittet. 

För mer information 
Jyrki Eklund 
VD, Aino Health 
Telefon: +358 40 042 4221 
jyrki.eklund@ainohealth.com  

Certified adviser  
Erik Penser Bank 
För mer information:  https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/   

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com. 

Om Visma Public 
Visma Public är ett finskt företag som erbjuder organisationer ekonomi-, löne- och personalhanteringsprogram samt experttjänster. Visma Public stärker finländska organisationers verksamhet genom att effektivisera kritiska HR-funktioner med smarta lösningar och högkvalitativa tjänster. Vismas mjukvara effektiviserar och automatiserar administrativt arbete, utvecklar affärer och stödjer förvaltningen med information. Visma Public har mer än 150 experter i Finland och kontor finns i Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä. Vims Public bakgrund är det agila nordiska mjukvaruhuset Visma, som sysselsätter mer än 1 400 experter i Finland och mer än 13 000 experter över hela världen. 


2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health is starting close co-operation with Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finnish Wellbeing Services Counties continue to choose Aino for Employee Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finnish wellbeing services county chooses Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) A leading manufacturing company has chosen Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Kokkola Stad i Finland väljer Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Finnish City of Kokkola chooses Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health sluter avtal med Kuopio Stad om 4 000 licenser Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health concludes an agreement with the City of Kuopio concerning 4 000 licenses Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): interim report January-June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Aino Health AB (publ) Aino Health i Almedalen: Paneldiskussion om att säkra miljontals arbetstillfällen i EU Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2022 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Globalt företag expanderar avtal med Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Global company expands agreement with Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) Förslag till ny styrelseledamot i Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino utökar avtalet med DHL Supply Chain för att omfatta alla medarbetare i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino expands agreement with DHL Supply Chain to include all employees in Sweden Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1