AFFÄRSIDÉ

Advenica ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ADVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 30.1 38 53.6 53.6 62.5
Rörelseresultat (MSEK) -7 -11.7 -3.7 -22.7 -33.5
Årets resultat (MSEK) -5.7 -9.8 -2.9 -17.9 -35
Balansomslutning (MSEK) 65.1 114.1 116.4 97.4 120.7
Eget Kapital (MSEK) 42.5 99.1 96.2 78.3 92.6
Antal anställda 46 48 52 43 55

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 9 Jan 2019 | Advenica

Advenica offentliggör prospekt och ny…

Prospekt Det prospekt som Advenica har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2019 | Advenica

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18 december 2018 om företrädesemission av högst 6 315 222 aktier. De…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2018 | Advenica

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018, och  anmäla sig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2018 | Advenica

Advenica genomför företrädesemission…

Styrelsen i Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om högst 25 892 410,20 kronor med företrädesrätt för befintliga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2018 | Advenica

Valberedningens förslag till Årsstä…

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Oct 2018 | Advenica

Delårsrapport 1 Januari - 30 September…

1 juli – 30 september 2018  Omsättningen uppgick till 3,2 (6,7) MSEK.  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,2 (-13,3) MSEK.  Resultatet efter skatt uppgick till -17,9 (-10,7) MSEK.  Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Oct 2018 | Advenica

Rättelse: Advenicas valberedning inför…

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 24 april 2018 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Oct 2018 | Advenica

Advenicas valberedning inför årsstä…

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2019, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2018 | Advenica

New order from Swedish authorities for…

Advenica is a long-established and well trusted provider of cybersecurity solutions within National Security, both in Sweden and internationally. The encryption products are based on Advenica’s patented technology and meet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2018 | Advenica

Ny order från svensk myndighet på…

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar inom National Security, både i Sverige och internationellt. Krypteringsprodukterna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
2 May 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
22 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner