hello

AFFÄRSIDÉ

Advenica ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ADVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 30.1 38 53.6 53.6 62.5
Rrelseresultat (MSEK) -7 -11.7 -3.7 -22.7 -33.5
rets resultat (MSEK) -5.7 -9.8 -2.9 -17.9 -35
Balansomslutning (MSEK) 65.1 114.1 116.4 97.4 120.7
Eget Kapital (MSEK) 42.5 99.1 96.2 78.3 92.6
Antal anstllda 46 48 52 43 55

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 22 Dec 2020 | Advenica

Advenica tecknar nytt ramavtal med…

Advenicas kryptoprodukter skyddar den högsta nivån av skyddsvärd information inom tex Försvarsmakten. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU. Kunden, en…

Läs hela nyheten
| 30 Oct 2020 | Advenica

Advenicas valberedning inför årsstä…

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag till: (i) ordförande vid årsstämman 2021, (ii) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v)…

Läs hela nyheten
| 22 Oct 2020 | Advenica

Advenica: Rättelse: Delårsrapport 1…

1 juli – 30 september 2020 Omsättningen uppgick till 11,1 (15,9) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-8,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -8,6 (-25,3[1]) MSEK. Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
| 22 Oct 2020 | Advenica

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 1…

1 juli – 30 september 2020 Omsättningen uppgick till 11,1 (15,9) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-8,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -8,6 (-25,3[1]) MSEK. Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
| 22 Sep 2020 | Advenica

Swedish authority places order worth…

Advenica is a well-established and trusted supplier of cybersecurity solutions that protect critical information. A new order for services to ensure continued maintenance of quality and high assurance has now…

Läs hela nyheten
| 22 Sep 2020 | Advenica

Svensk myndighet lägger order värd 5…

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar som skyddar kritisk information. En ny order på tjänster för säkerställandet av fortsatt upprätthållande av kvalitet och hög assurans…

Läs hela nyheten
| 19 Aug 2020 | Advenica

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30…

1 april – 30 juni 2020 Omsättningen uppgick till 12,8 (24,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,5 (0,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -12,7 (0,2) MSEK. Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
| 27 Jul 2020 | Advenica

Advenica: Företrädesemissionen…

För ytterligare information, vänligen kontakta:Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com Denna information lämndes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020…

Läs hela nyheten
| 9 Jul 2020 | Advenica

Advenicas företrädesemission kraftigt…

Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 6 juli 2020. Sammanställningen visar att intresset var stort och Företrädesemissionen tecknades till 319,1…

Läs hela nyheten
| 2 Jul 2020 | Advenica

Advenica offentliggör tilläggsprospekt…

Styrelsen för Advenica AB (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 18 juni 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-12834)…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner