hello

AFFÄRSIDÉ

Advenica ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ADVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 30.1 38 53.6 53.6 62.5
Rrelseresultat (MSEK) -7 -11.7 -3.7 -22.7 -33.5
rets resultat (MSEK) -5.7 -9.8 -2.9 -17.9 -35
Balansomslutning (MSEK) 65.1 114.1 116.4 97.4 120.7
Eget Kapital (MSEK) 42.5 99.1 96.2 78.3 92.6
Antal anstllda 46 48 52 43 55

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 19 Aug 2020 | Advenica

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30…

1 april – 30 juni 2020 Omsättningen uppgick till 12,8 (24,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,5 (0,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -12,7 (0,2) MSEK. Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2020 | Advenica

Advenica: Företrädesemissionen…

För ytterligare information, vänligen kontakta:Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com Denna information lämndes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2020 | Advenica

Advenicas företrädesemission kraftigt…

Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 6 juli 2020. Sammanställningen visar att intresset var stort och Företrädesemissionen tecknades till 319,1…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2020 | Advenica

Advenica offentliggör tilläggsprospekt…

Styrelsen för Advenica AB (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 18 juni 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-12834)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2020 | Advenica

Advenica grows in Europe - receives…

On May 5th, Advenica published an order of MSEK 5.9 from a European authority on crypto products, an order to be delivered in 2020. Advenica has now received an additional…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2020 | Advenica

Advenica växer i Europa - får order p…

Den 5e maj offentliggjorde Advenica en order om 5,9 MSEK från en europeisk myndighet på kryptoprodukter, en order som ska levereras under 2020. Nu har Advenica fått en tilläggsbeställning från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jun 2020 | Advenica

Advenica offentliggör tilläggsprospekt…

Styrelsen för Advenica AB (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 18 juni 2020 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | Advenica

Advenica grows in Europe - new contract…

Advenica provides expertise and unique, technically advanced, durable and future-proof high assurance cybersecurity solutions for critical data in motion up to Top Secret classification. The company has its head office…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | Advenica

Advenica växer i Europa - nytt kontrakt…

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtids-säkrade cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jun 2020 | Advenica

Advenica offentliggör prospekt

Det prospekt som styrelsen för Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Advenicas aktieägare om cirka 27,6 MSEK…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
2 May 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
3 May 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Årsstämma 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
24 Apr 2020 | Årligutdelning
12 Jun 2020 | Extrastämma 2020
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner