AFFÄRSIDÉ

Advenica ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ADVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 30.1 38 53.6 53.6 62.5
Rörelseresultat (MSEK) -7 -11.7 -3.7 -22.7 -33.5
Årets resultat (MSEK) -5.7 -9.8 -2.9 -17.9 -35
Balansomslutning (MSEK) 65.1 114.1 116.4 97.4 120.7
Eget Kapital (MSEK) 42.5 99.1 96.2 78.3 92.6
Antal anställda 46 48 52 43 55

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 11 Jul 2019 | Advenica

Advenica grows in Europe - new Austrian…

Advenica provides expertise and unique, technically advanced, durable and future-proof high assurance cybersecurity solutions for critical data in motion up to Top Secret classification. The company has its head office…

Läs hela nyheten
| 11 Jul 2019 | Advenica

Advenica växer i Europa - ny ö…

Advenica erbjuder expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkrade cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig…

Läs hela nyheten
| 26 Jun 2019 | Advenica

Advenica's data diodes receive national…

Advenica, a leading European provider of cyber security solutions, established itself in Austria in mid-2017 to provide high-security cyber security solutions to customers in Austria and other European countries. Advenica’s…

Läs hela nyheten
| 26 Jun 2019 | Advenica

Advenicas datadioder erhåller nationell…

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, etablerade sig vid halvårsskiftet 2017 i Österrike för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska…

Läs hela nyheten
| 17 Jun 2019 | Advenica

New order worth MSEK 7.6 for Advenica in…

The need for high assurance cybersecurity solutions continues to grow. Advenica established an office in Helsinki late 2016, and since then Advenica Oy has developed a strong foothold within the…

Läs hela nyheten
| 17 Jun 2019 | Advenica

Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i…

Behovet av cybersäkerhetslösningar med hög assurans fortsätter att växa. Advenica etablerade ett kontor i Helsingfors i slutet av 2016, och sedan dess har Advenica Oy utvecklas starkt med fokus på…

Läs hela nyheten
| 24 May 2019 | Advenica

Advenica signs MSEK 29 deal with one of…

OT (Operational Technology) includes all subsystems necessary to control and monitor a physical process, for instance in a power plant. In pace with society’s digitalisation, these systems are increasingly connected…

Läs hela nyheten
| 24 May 2019 | Advenica

Advenica tecknar avtal med ett av…

OT (Operational Technology) innefattar alla delsystem som krävs för att styra och övervaka en fysisk process, exempelvis i ett kraftverk. I takt med samhällets digitalisering kopplas dessa system alltmer samman…

Läs hela nyheten
| 2 May 2019 | Advenica

Kommuniké från Advenicas årsstämma…

Advenica AB (publ) höll den 2 maj 2019 kl. 16.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes…

Läs hela nyheten
| 2 May 2019 | Advenica

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 31…

1 januari – 31 mars 2019 Omsättningen uppgick till 7,4 (8,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,8 (-15,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -12,5 (-15,6) MSEK. Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner