AFFÄRSIDÉ

Advenica ska göra enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte av känslig information och samverkan.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: ADVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 30.1 38 53.6 53.6 62.5
Rörelseresultat (MSEK) -7 -11.7 -3.7 -22.7 -33.5
Årets resultat (MSEK) -5.7 -9.8 -2.9 -17.9 -35
Balansomslutning (MSEK) 65.1 114.1 116.4 97.4 120.7
Eget Kapital (MSEK) 42.5 99.1 96.2 78.3 92.6
Antal anställda 46 48 52 43 55

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 5 Feb 2019 | Advenica

FMV places new order, worth MSEK 35, on…

Advenica is a long-established and well trusted provider of cybersecurity solutions within National Security, both in Sweden and internationally. The encryption products are based on Advenica’s patented technology and meet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Feb 2019 | Advenica

FMV lägger ny order, värd 35 MSEK, p…

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar inom National Security, både i Sverige och internationellt. Krypteringsprodukterna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jan 2019 | Advenica

Advenica tillförs cirka 25,9 Mkr efter…

Teckningsperioden för Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 24 januari 2019. 5 732 944 aktier, motsvarande 90,8 procent av Företrädesemissionen,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2019 | Advenica

Offentliggörande av tilläggsprospekt…

Styrelsen i Advenica AB (publ) (”Advenica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i beslutad företrädesemission (”Företrädesemissionen”) i Advenica som godkändes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2019 | Advenica

Advenica i långt gående förhandling…

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar inom National Security, både i Sverige och internationellt. Krypteringsprodukterna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2019 | Advenica

Einar Lindquist leaves as CEO of…

Einar Lindquist was appointed CEO of Advenica in November 2015. ”Einar Lindquist has during his years as CEO initiated a strategically important and extensive transformation of Advenica through the start-up…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2019 | Advenica

Einar Lindquist lämnar som VD och…

Einar Lindquist tillträdde som VD och koncernchef för Advenica i november 2015. ”Einar Lindquist har under sina år som VD och koncernchef inlett en strategiskt viktig och omfattande transformation av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2019 | Advenica

Advenica offentliggör prospekt och ny…

Prospekt Det prospekt som Advenica har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2019 | Advenica

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18 december 2018 om företrädesemission av högst 6 315 222 aktier. De…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2018 | Advenica

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018, och  anmäla sig…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
25 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
25 Apr 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
18 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Apr 2018 | Årligutdelning
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
18 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
2 May 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
22 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner