AFFÄRSIDÉ

AdderaCare vill bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen skapar utrymme för intern affärsutveckling och därigenom utvecklas även hjälpmedelssektorn vilket leder till förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ADDERA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 8 Sep 2020 | AdderaCare

Erik Penser Bank inleder analys av…

Erik Penser Bank, Certified Adviser och likviditetsgarant för AdderaCare, släppte den 28 augusti sin första analys av AdderaCare. I analysen skriver Penser att om AdderaCare når deras prognoser för 2021,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | AdderaCare

AdderaCare offentliggör halvårsrapport…

VD Marianne Sernevi kommenterar: ” Vi satsar på att skapa tillväxt och lönsamhet trots pandemin genom att fokusera på de marknader där efterfrågan finns samt genom att ställa om hur…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jul 2020 | AdderaCare

AdderaCare slutför HUKA-förhandling:…

Det här är ett bra utfall för oss: dels innebär överenskommelsen en lägre tilläggsköpeskilling, dels ger den incitament för Hukas tidigare ägare att fortsatt vara verksam i företaget med fokus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2020 | AdderaCare

Sista dag för handel med BTA i…

Totalt har 7 401 238 aktier registrerats på Bolagsverket. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 juli 2020. Efter registreringen uppgår antalet aktier i AdderaCare till 25 904 335 aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | AdderaCare

AdderaCares företrädesemission ö…

VD Marianne Sernevi kommenterar ”Nu står vi ännu bättre rustade att kunna göra viktiga investeringar i dotterbolagen och därigenom möta de behov som finns när det gäller effektiviseringar inom en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2020 | AdderaCare

Idag inleds teckningstiden i AdderaCares…

Motiv för nyemissionen AdderaCare har det senaste året gjort nödvändiga och viktiga investeringar i sina dotterbolag, framför allt riktade mot ökad digitalisering och effektivisering inom produktion, lager och logistik. Tillväxttakten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2020 | AdderaCare

AdderaCare AB offentliggör memorandum i…

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. För mer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare förhandlar om tilläggskö…

Moderbolaget kan som ett resultat av förhandlingen därför inte bli skyldigt att betala mer än det tidigare överenskomna beloppet om 1,5 MEUR, men däremot ett belopp som är lägre än…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare har avhållit årsstämma -…

I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential och den underliggande goda efterfrågan, och summerade avslutningsvis: ”Vår agenda framåt handlar om att vi på kort sikt, givet Coronaförutsättningarna, kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | AdderaCare

Kommuniké från AdderaCare AB (publ) å…

Utdelning Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelse, revisor och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Benediktsson, Leif Lindau, Hans Andersson och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner