AFFÄRSIDÉ

AdderaCare vill bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen skapar utrymme för intern affärsutveckling och därigenom utvecklas även hjälpmedelssektorn vilket leder till förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ADDERA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 28 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare förhandlar om tilläggskö…

Moderbolaget kan som ett resultat av förhandlingen därför inte bli skyldigt att betala mer än det tidigare överenskomna beloppet om 1,5 MEUR, men däremot ett belopp som är lägre än…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare har avhållit årsstämma -…

I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential och den underliggande goda efterfrågan, och summerade avslutningsvis: ”Vår agenda framåt handlar om att vi på kort sikt, givet Coronaförutsättningarna, kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2020 | AdderaCare

Kommuniké från AdderaCare AB (publ) å…

Utdelning Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelse, revisor och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Benediktsson, Leif Lindau, Hans Andersson och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare offentliggör delårsrapport…

VD Marianne Sernevi kommenterar: ”Årets första kvartal inleddes positivt med flera ljuspunkter, men dessa har successivt under mars månad ersatts av oron för effekterna av Coronapandemin. Omsättningen uppgick till 47,9…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | AdderaCare

AdderaCare offentliggör årsredovisning…

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta: Marianne Sernevi, VDTelefon: 0708-69 05 69E-post: marianne.sernevi@adderacare.com Denna information är sådan information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2020 | AdderaCare

Kallelse till årsstämma i AdderaCare…

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några ytterligare åtgärder i samband med genomförandet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2020 | AdderaCare

AdderaCare beslutar om företrä…

Marianne Sernevi, VD för AdderaCare, kommenterar: ”I takt med att en allt större grupp äldre och personer med funktionsvariationer efterfrågar hjälpmedel som kan bidra till att höja deras livskvalitet finns…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2020 | AdderaCare

AdderaCare uppdaterar bokslutskommuniké…

ör det fjärde kvartalet 2019 (Q4) medför ändringarna att: Koncernens rörelseresultat (EBITDA) justeras till 0,5 MSEK mot tidigare 3,7 MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster justeras till -3,4 MSEK mot…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2020 | AdderaCare

AdderaCare justerar bokslutet 2019 efter…

Hukas kund som är på obestånd är en av tre större fristående hjälpmedelscentraler i Holland, JenS Beenhakker B.V. med flera dotterbolag. Konkursförvaltare är advokatfirman Schaap i Rotterdam. Det är i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2020 | AdderaCare

AdderaCares dotterbolag Trident varslar…

Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som det krävs. Målsättningen är att återgå till normal drift så snart läget stabiliserats. Åtgärden innebär att Trident tillfälligt minskar…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner