AFFÄRSIDÉ

AdderaCare vill bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen skapar utrymme för intern affärsutveckling och därigenom utvecklas även hjälpmedelssektorn vilket leder till förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ADDERA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 4 Jan 2023 | AdderaCare

AdderaCares ansökan om avnotering godk…

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av AdderaCares aktie från Nasdaq First North Growth Market med anledning av att MedCap AB (publ), genom dotterbolaget Abilia…

Läs hela nyheten
Analyser | 4 Jan 2023 | AdderaCare

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ) org. nr. 556936-0752, (”Addera Care” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 januari 2023 klockan 10.00 i MedCap ABs lokaler på Engelbrektsgatan…

Läs hela nyheten
Analyser | 4 Jan 2023 | AdderaCare

AdderaCare AB ansöker om avnotering och…

MedCap AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande avseende AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) förklarades ovillkorat den 23 december 2022. MedCap AB (publ) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i AdderaCare och…

Läs hela nyheten
Analyser | 18 Nov 2022 | AdderaCare

Penser Access: God utveckling i…

Fortsatt omsättningsökning i kvarvarande bolag Omsättningen blev 57 mkr vilket var en ökning med 10% justerat för avyttringen av Linds Ortopediska som skedde i juli. EBITDA var 3 mkr vilket…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | AdderaCare

Uttalande från styrelsen i AdderaCare…

Styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdderaCare att acceptera det kontanta uppköpserbjudandet som lämnats av MedCap AB (publ) (”MedCap”). Detta uttalande görs av styrelsen för…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | AdderaCare

AdderaCare offentliggör delårsrapport…

AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 17 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument Tillförordnad verkställande direktör Hugo…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Oct 2022 | AdderaCare

AdderaCares dotterbolag Komikapp utser…

Styrelsen i Komikapp AB (”Komikapp”) har idag utsett Johanna Odell till ny vd för Komikapp. Johanna kommer närmast från rollen som försäljningschef på Abilia där hon ansvarat för Sverige och…

Läs hela nyheten
Analyser | 8 Sep 2022 | AdderaCare

Tillträdande VD Tove Christiansson fö…

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att tillträdande VD Tove Christiansson förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har Tove Christiansson förvärvat 85 000 aktier i AdderaCare till ett värde om 234 600…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Sep 2022 | AdderaCare

AdderaCare utser Tove Christiansson till…

Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag utsett Tove Christiansson till ny VD för koncernen. Tove Christiansson kommer närmast från rollen som Koncernchef /VD för Abilia, ett dotterbolag inom den…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Aug 2022 | AdderaCare

Penser Access: Stark rapport för andra…

Stark utveckling Omsättningen förbättrades med 21% till 74,3 mkr (61,6). EBITDA stärktes med 33% till 8,1 mkr (6,1). Ökningen av omsättningen är driven av bra tillväxt inom Tillgänglighet och Mobilitet.…

Läs hela nyheten