Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-01-28 AdCityMedia Brev till aktieägare i AdCityMedia AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | AdCityMedia

Brev till aktieägare i AdCityMedia AB

BREV TILL AKTIEÄGARE I ADCITYMEDIA AB

Bäste aktieägare,

Först och främst vill jag tacka er för det stöd och intresse som ni visat vår verksamhet. Vi har lämnat ett händelserikt 2018 bakom oss och blickar nu framåt mot ett ännu mer spännande 2019.

2018 var för ACM ett år då vi strategiskt valde att investera för framtiden genom tillväxt på bred front. Vi har gått från att Q3-17 vara 54 stycken medarbetare inom koncernen till att vid utgången av Q3-18 vara 69 stycken, som alla arbetar för att ta ACM till nästa nivå i denna resa. Detta har visat sig i den fina omsättningstillväxten som vi kunnat visa både organiskt och via lyckade förvärv. Under 2018 har vi tillträtt två förvärv, mjukvarubolaget Bitlogic och Prego Media AS, Norges tredje största bolag inom utomhusreklam.

Bitlogic är en essentiell del i ACM:s strategi att bli Sveriges ledande bolag gällande mjukvara inom vår bransch, och är ett steg mot en marknadslansering av Starcorp Media Hub. Starcorp utvecklas fortsatt enligt plan och vår ambition är att under 2019 lansera och presentera vad vi under en längre tid arbetat med.

Marginalerna på EBITDA-nivå har under året främst pressats av investeringen i vårt förvärv i Norge, Prego Media AS, som idag har ett större analogt utbud. Förvärvet har inneburit nya affärsområden främst mot livsmedelsbutiker via digitala skärmar benämnt ”Handles”. Arbetet med att digitalisera, och förbättra marginalerna i Norge, genom att bygga upp en Digital Signage-affär med hjälp av ACM:s expertis, skapa nya ytor och utvinna synergier med koncernen som helhet, går enligt vår strategiska plan. Denna plan kommer successivt att resultera i bättre marginaler för koncernen som helhet allt eftersom processen fortskrider.

Efter lyckade förvärv sonderar vi terrängen efter ytterligare strategiska förvärv för att ta tillvara på den starka marknadstillväxten. Vi ser bland annat att marknaden Retail Tech fortsätter att växa som ett resultat av att butik och webb mer och mer börjar närma sig varandra. Överlag ser vi att analogt byts ut mot digitalt och där mjukvara och SaaS-lösningar är en edge på marknaden, en edge AdCityMedia har och som kan skapa ett stort aktieägarvärde. Vi har under en längre tid arbetat med Starcorp, en lösning som kommer presenteras och lanseras under 2019, och som enligt vår bedömning kommer vara ledande i förvandlingen av marknaderna vi verkar inom.

Vi bygger för fortsatt organisk tillväxt. Under 2019 så kommer vi att fortsätta investera för att ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten, det är nu det gäller att satsa på att ta ytterliggare marknadsandelar för att fortsatt vara en ledande spelare. Vi har unika lösningar, och ett försäljningsbart mediautrymme som överstiger 600 miljoner kronor, vilket vi fortsatt skall ta tillvara på och där vi ser att säljarbetet förra året genererat en mycket stark offertstock för 2019. Samtidigt kommer vår affär att utvidgas i och med Starcorp, en lösning som vi tror kommer revolutionera mediabranschen.

Jag vill med detta brev visa att ACM önskar kommunicera mer med er aktieägare och marknaden under 2019. Ett 2019 då ACM skall fortsätta fokusera på att bygga ytterligare omsättning och kassaflöden genom att:

– Fortsätta öka beläggningsgraden på vårt mediautrymme om +600 MSEK
– Expandera vår affär med vår mjukvarulösning Starcorp Media Hub
– Förstärka vår personalstyrka ytterligare
– Se över nya förvärv och samarbeten
– Stärka digital signage-benet i Norge
– Investera i nya ytor
– Öka våra repetitiva intäkter

Vi står redo för 2019, AdCityMedias tillväxtresa är bara påbörjad!

2019-01-28

Anders Axelsson
VD, AdCityMedia

anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressmeddelande 2019-01-28.pdf

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se  är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 08:50 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

2018-12-03 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Attraktiv värdering inför sista delårsrapporten 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 AdCityMedia AdCityMedias nyligen tillträdda dotterföretag Prego Media AS erhåller media-order på 1,6 MNOK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-12 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 5,0 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Gjorda investeringar bäddar för fortsatt tillväxt 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 AdCityMedia Delårsrapport januari - juni 2018 AdCityMedia AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 AdCityMedia AdCityMedia tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Prego Media AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-07 AdCityMedia Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 AdCityMedia Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 AdCityMedia Val av styrelse och revisionsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 AdCityMedia Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 AdCityMedia KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 AdCityMedia AdCityMedia tidigarelägger publicering av Årsredovisning 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 AdCityMedia A City Media AB byter bolagsnamn till AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 AdCityMedia AdCityMedia övergår till IFRS och ökar 2017 års resultat med 11,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 3,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 AdCityMedia AdCityMedia erhåller sin första externa licensorder för mediabokningsmjukvaran Starcorp Media Hub Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 AdCityMedia AdCityMedia vinner uppdraget som Digital Signage-partner för AMF Fastigheters framtidsrustade retailkoncept The Lobby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 AdCityMedia Styrelseledamot säljer aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på A City Media - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 AdCityMedia AdCityMedia vinner upphandling värd 8,8 MSEK för Skrufs nya snuskoncept till dagligvaruhandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 AdCityMedia BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI - DECEMBER 2017 A CITY MEDIA Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 AdCityMedia AdCityMedia förvärvar det snabbväxande norska out of home-mediabolaget Prego Media AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 AdCityMedia AdCityMedia tecknar exklusivt avtal med Stockholmsmässan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 AdCityMedia AdCityMedia tecknar avtal med gymkedjan Puls & Träning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 AdCityMedia AdCityMedia förvärvar systemutvecklingsbolaget Bitlogic Media AB och öppnar upp en global marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 AdCityMedia AdCityMedia anställer Alexis Logothetis som försäljningsdirektör Media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 9,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-30 AdCityMedia Valberedning i AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på A City Media - Stark marknadsposition och skalbar affärsmodell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 AdCityMedia Delårsrapport januari-september 2017 A City Media Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 AdCityMedia AdCityMedia säljer distributionsrätt estimerat till ca 8,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 AdCityMedia AdCityMedia byter Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 AdCityMedia Björn Rosengren förvärvar aktier i AdCityMedia för 1 miljon kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 AdCityMedia Rättelse avseende delårsrapport januari-juni 2017 i AdCityMedia Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 AdCityMedia Delårsrapport januari - juni 2017 A City Media Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 AdCityMedia AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 AdCityMedia Förtydligande avseende pressmeddelande om order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-28 AdCityMedia AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 AdCityMedia Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMedia - tillförs cirka 2,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 AdCityMedia Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 AdCityMedia AdCityMedias styrelseordförande Patrik Mellin samt Bolagets COO Jonas Glad säljer aktier till anställda Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 AdCityMedia AdCityMedias VD säljer aktier till nya styrelseledamoten Alexis Logothetis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-31 AdCityMedia Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 AdCityMedia Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 AdCityMedia Delårsrapport januari- mars 2017 A City Media Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 AdCityMedia AdCityMedia tidigarelägger delårsrapportering av Q1 till den 24 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 AdCityMedia AdCityMedia tecknar digital signage-avtal med orderpotential om 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 AdCityMedia AdCityMedias årsredovisning för 2016 - Avvikelser från bokslutskommunikén, årets resultat ökar med 327 tkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 AdCityMedia Kallelse till årsstämma med kompletterande förslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 AdCityMedia A City Media förvärvar digitala premiumytor av Stampenägda Wallstreet Media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 AdCityMedia Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 AdCityMedia Bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-03 AdCityMedia AdCityMedia erhåller LED och VEPA order om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-01 AdCityMedia AdCityMedia anställer affärsdriven CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-23 AdCityMedia AdCityMedias VD säljer aktier till en grupp långsiktiga professionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
31 May 2018 | Årligutdelning
27 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
20 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
25 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner