Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-06-12 A City Media A City Media AB: Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Jun 2019 | AdCityMedia

A City Media AB: Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia – Exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad

 
För fullständig analys läs här:  http://analystgroup.se/analysis/adcitymedia-q1-19/
 
 
Godkänt första kvartal 2019
 
Under Q1-19 ökade ACM omsättningen till 41 MSEK (34), motsvarande en tillväxt om ca 19 %. Organiskt växer ACM med 1 %, Media går starkt samtidigt som Retail Tech tynger kvartalet med negativ tillväxt. EBITDA-marginal uppgick till 18 % (12 %). Till följd av nya IFRS 16-reglerna har dock resultatet ”dopats”, justerat för effekten var marginalen i linje med jämförbar period 2018. Sammanfattningsvis tycker vi att ACM gör ett godkänt första kvartal med en något lägre omsättning än väntat men marginaler i linje med vår prognos.
 
ACM i exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad
 
ACM kommunicerade under maj att Bolaget blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat en cykelupphandlingen. Affären är minst sagt positiv ur flera perspektiv, dels ekonomiskt då det driver på ACM:s organiska tillväxt, dels då det gör att ACM får en avsevärt starkare position i marknaden. ACM har tidigare inte haft några reklamytor av detta slag och tillsammans med Bolagets befintliga mediaytor, både i och utanför Stockholm och Sverige, anser vi att ACM tar klivet upp i en helt ny liga. Precis som ACM själva säger: detta är verkligen en Game Changer. Under juni 2019 har dock  upphandlingen överprövats, varför en uppföljning får göras senare. Startdatum för cykelupphandlingen är 1 april 2020 och hur denna överprövning påverkar är i dagsläget ännu oklart.
 
Reviderat säljbart mediautrymme – uppgår nu till över 1 000 MSEK
 
ACM har under våren reviderat koncerns medialager, som nu uppskattas uppgå till över 1 000 MSEK. Med tanke på att ACM:s rullande omsättning uppgår till ca 182 MSEK, finns således ett stort utrymme kvar för att kunna hantera en högre försäljningsnivå. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, ( http://analystgroup.se/om-ag/ )  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

2019-06-10 AdCityMedia Ansökning om överprövning för cykelupphandlingen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-07 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order om 1,3 MSEK. Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 AdCityMedia Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-28 AdCityMedia AdCityMedia blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat cykelupphandlingen Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-28 AdCityMedia Delårsrapport januari - mars 2019 AdCityMedia AB (publ) Rapporter Visa Stäng
2019-05-27 AdCityMedia AdCityMedia förtydligar SaaS-plattformen Starcorp Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 AdCityMedia Årsredovisning 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-05-07 AdCityMedia AdCityMedia uppskattar sitt medialager till over 1 miljard kr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 AdCityMedia AdCityMedia lanserar digital premiumyta i Oslo Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 AdCityMedia KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order från American Express om 1,9 MSEK i Sverige och Norge. Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 AdCityMedia AdCityMedia föreslår utdelning av SaaS-plattformen Starcorp till aktieägarna och stärker fokus på kärnverksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 AdCityMedia AdCityMedia etablerar nya premiumytor Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-12 A City Media A City Media AB: Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Fokus på tillväxt snarare än marginalökning 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 AdCityMedia BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI - DECEMBER 2018 ADCITYMEDIA AB (PUBL) Rapporter Visa Stäng
2019-01-28 AdCityMedia Brev till aktieägare i AdCityMedia AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Attraktiv värdering inför sista delårsrapporten 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 AdCityMedia AdCityMedias nyligen tillträdda dotterföretag Prego Media AS erhåller media-order på 1,6 MNOK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-12 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 5,0 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-06 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Gjorda investeringar bäddar för fortsatt tillväxt 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 AdCityMedia Delårsrapport januari - juni 2018 AdCityMedia AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 AdCityMedia AdCityMedia tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Prego Media AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-07 AdCityMedia Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-28 AdCityMedia Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 AdCityMedia Val av styrelse och revisionsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 AdCityMedia Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 AdCityMedia KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 AdCityMedia AdCityMedia tidigarelägger publicering av Årsredovisning 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 AdCityMedia A City Media AB byter bolagsnamn till AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 AdCityMedia AdCityMedia övergår till IFRS och ökar 2017 års resultat med 11,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 3,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 AdCityMedia AdCityMedia erhåller sin första externa licensorder för mediabokningsmjukvaran Starcorp Media Hub Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 AdCityMedia AdCityMedia vinner uppdraget som Digital Signage-partner för AMF Fastigheters framtidsrustade retailkoncept The Lobby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 AdCityMedia Styrelseledamot säljer aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på A City Media - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 AdCityMedia AdCityMedia vinner upphandling värd 8,8 MSEK för Skrufs nya snuskoncept till dagligvaruhandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 AdCityMedia BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI - DECEMBER 2017 A CITY MEDIA Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 AdCityMedia AdCityMedia förvärvar det snabbväxande norska out of home-mediabolaget Prego Media AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 AdCityMedia AdCityMedia tecknar exklusivt avtal med Stockholmsmässan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 AdCityMedia AdCityMedia tecknar avtal med gymkedjan Puls & Träning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 AdCityMedia AdCityMedia förvärvar systemutvecklingsbolaget Bitlogic Media AB och öppnar upp en global marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 AdCityMedia AdCityMedia anställer Alexis Logothetis som försäljningsdirektör Media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 AdCityMedia AdCityMedia erhåller media-order på 9,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-30 AdCityMedia Valberedning i AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 A City Media Analyst Group: Aktieanalys på A City Media - Stark marknadsposition och skalbar affärsmodell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 AdCityMedia Delårsrapport januari-september 2017 A City Media Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 AdCityMedia AdCityMedia säljer distributionsrätt estimerat till ca 8,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 AdCityMedia AdCityMedia byter Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 AdCityMedia Björn Rosengren förvärvar aktier i AdCityMedia för 1 miljon kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 AdCityMedia Rättelse avseende delårsrapport januari-juni 2017 i AdCityMedia Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 AdCityMedia Delårsrapport januari - juni 2017 A City Media Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 AdCityMedia AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 AdCityMedia Förtydligande avseende pressmeddelande om order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-28 AdCityMedia AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 AdCityMedia Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMedia - tillförs cirka 2,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 AdCityMedia Sista dag för teckning av Ad City Media AB:s teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 AdCityMedia AdCityMedias styrelseordförande Patrik Mellin samt Bolagets COO Jonas Glad säljer aktier till anställda Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 AdCityMedia AdCityMedias VD säljer aktier till nya styrelseledamoten Alexis Logothetis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-31 AdCityMedia Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 AdCityMedia Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 AdCityMedia Delårsrapport januari- mars 2017 A City Media Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-17 AdCityMedia AdCityMedia tidigarelägger delårsrapportering av Q1 till den 24 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 AdCityMedia AdCityMedia tecknar digital signage-avtal med orderpotential om 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 AdCityMedia AdCityMedias årsredovisning för 2016 - Avvikelser från bokslutskommunikén, årets resultat ökar med 327 tkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 AdCityMedia Kallelse till årsstämma med kompletterande förslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 AdCityMedia A City Media förvärvar digitala premiumytor av Stampenägda Wallstreet Media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 AdCityMedia Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 AdCityMedia Bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-03 AdCityMedia AdCityMedia erhåller LED och VEPA order om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-01 AdCityMedia AdCityMedia anställer affärsdriven CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-23 AdCityMedia AdCityMedias VD säljer aktier till en grupp långsiktiga professionella investerare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
31 May 2018 | Årligutdelning
27 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
20 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
25 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner