Ledning & Styrelse

Sammanställning över bolagets ledning, styrelse samt deras respektive bakgrunder.

Ledning | VD

Tomas Eriksson

Född: 1964. VD sedan juni 2008.

Tomas Eriksson har en fil kand. från Lunds universitet med huvudinriktning på företagsekonomi och har arbetat som affärsutvecklare och projektledare med särskilt fokus på tidiga utvecklingsbolag inom Life Science. Thomas Eriksson har även lång erfarenhet från arbete i ledande positioner med medicinsk teknik och diagnostik såsom: Area Manager Gambro AB, försäljningschef på Nordic Bioscience Danmark och Sales & Marketing Director i Magle Life Science AB.

Läs mer
Ledning | Utvecklingschef

Eddie Thordarson

Född: 1969, Utvecklingschef sedan november 2015.

Disputerad kemist från Lunds Universitet. Eddie Thordarson har drivit eget bolag inom utveckling och framtagande av avancerad teknisk utrustning för analys och har de senaste 15 åren varit anställd inom utveckling, marknadsföring och ledning i ett flertal bolag. Eddie Thordarson kommer närmast från en position som VD i Magle AB, som utvecklar medicintekniska produkter bl a för kirurgisk hemostas och interventionell radiologi. Under samma period hade Eddie Thordarson ett styrelseuppdrag i Nicachet AB.

Läs mer
Ledning | CFO

Fredrik Werner

Född: 1966
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i ekonomi. Fredrik Werner har lång erfarenhet från ledande positioner inom life science. Tidigare roller innefattar bland annat vd på Airsonett AB, CFO på BoneSupport AB och Managementkonsult på PwC.

Läs mer
Styrelse & Ledning | Styrelseordförande och Business Development Director

Martin Austin

Född: 1952, Business Development Director sedan 2011.

Utbildning och erfarenhet: Martin Austin är internationell expert på bl a finansiering, strategi och affärsutveckling inom branscherna läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Martin Austin har över 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Anders Ermén

Född: 1963, Styrelseledamot sedan november 2012.

Anders Ermén har en ekonomutbildning och har mer än 20 års erfarenhet från musikoch medieindustrin, såväl nationellt som internationellt. Anders Ermén har även lång erfarenhet av beskattningsfrågor och avtalsförhandling.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Cristina Glad

Född: 1952, Styrelseledamot sedan november 2012.

Cristina Glad är teknologie doktor i biokemi, Executive MBA. Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling, såsom antikroppar för diagnostiskt och terapeutiskt bruk, utveckling av produktionsprocesser för antikroppsläkemedel, uppbyggnad av kontraktsproduktionsverksamhet, utveckling av antikroppsläkemedel, erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin tidigare roll som såväl VD som vice VD har Cristina Glad varit med att utveckla BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Läs mer
Styrelsen | Styrelsesuppleant

Magnus Gram

Styrelsesuppleant sedan juni 2012. Född: 1980
Utbildning och erfarenhet: Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap, forskare och projektledare. Magnus Gram är en av uppfinnarna och grundarna till A1M Pharma. Martin Gram är även idégivare till flera av A1M-proteinets medicinska tillämpningar och står som uppfinnare bakom ett flertal patent/ patentansökningar inom Bolagets medicinska område.

Läs mer
Styrelse | Styrelseledamot

Helena Bronéus

Styrelseledamot sedan juni 2018.

Läs mer

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner